Moderaterna: Stäng gränsen för vapen, narkotika och stöldgods

Moderaterna vill förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det är helt nödvändigt för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen. Förslagen presenterades idag av Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson.

Tullverket tvingas i dag att prioritera mellan landets gränsövergångar. Samtidigt har Sverige en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är försämrad. Den illegala handeln med narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Utländska ligor för stöldgods ut ur landet.

De nya förutsättningarna kräver en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet och stoppa smuggling. Med ett starkare Tullverk skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige begränsas.

- Tullen måste stärkas och få utökade befogenheter för att bidra till ett tryggt samhälle och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson.

- Den första linjen i kampen mot gängbrottsligheten är tullen. Vi måste stoppa vapen och narkotika vid gränsen, innan det kommer in i Sverige, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson.

Moderaternas förslag för att stärka tullen och det svenska gränsskyddet:

  • Förstärk Tullverket med 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden.
  • Utred om Tullverket bör flyttas från finansdepartementet till justitiedepartementet i syfte att skapa effektivare samordning mellan de brottsbekämpande myndigheterna.
  • Slopa tillståndsplikten för Tullverkets kameraövervakning för att underlätta brottsbekämpning.
  • Ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och undersöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.


Kontakt:
Niklas Gillström
Bitr. presschef
072 – 703 28 38

Taggar:

Om oss

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre. Sverige kan mer.

Prenumerera