Moderaterna presenterade nya klimatpolitiska förslag

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och miljöpolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, presenterade i dag reformer för en kostnadseffektiv och resultatinriktad klimatpolitik. Förslagen rör satsningar för att sänka basindustrins och transporternas utsläpp, samt att öka klimatbiståndet.

Moderaterna och sex andra riksdagspartier har enats om målet att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Tack vare enigheten om klimatmålen är frågan nu hur vi ska nå dessa ambitiösa mål. Det är här som nyckeln till verkligt grönt ledarskap finns, och det är också här som skiljelinjen går i svensk klimatpolitik.

Politiskt ansvarstagande handlar lika mycket om hållbara offentliga finanser som om en hållbar miljö. Med utgångspunkt i moderata grundvärden och idéer om marknadsekonomi, kostnadseffektivitet och internationell samverkan samt forskning och innovation har Moderaterna tagit fram förslag till en ny och fördjupad miljö- och klimatpolitik där kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet är tydlig. Med höga ambitioner kan Sverige skapa global miljö- och klimatnytta

- Jag ser det som viktigt att Moderaterna långsiktigt växlar upp arbetet med de stora klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna. I dag presenterar vi en del av det arbete som initierades under hösten, säger Ulf Kristersson partiledare (M).

- Vi gör upp med idén om att ökad produktion och ökad miljöhänsyn inte går att kombinera. För att Sverige ska kunna vara ett föregångsland inom miljö- och klimatpolitiken måste vi inte bara minska våra egna utsläpp, utan även kunna visa för omvärlden att vi kan kombinera minskade utsläpp med ökad tillväxt, säger Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson (M).

Moderaternas prioriteringar för sänkta utsläpp – i Sverige och globalt:

1. Klimatavdrag för basindustrin. Vi vill utreda ett klimatavdrag för basindustri som investerar i teknik som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen, såsom CCS (Carbon Capture and Storage). I avvaktan på att klimatavdraget är på plats, avsätter Moderaterna 300 miljoner kronor årligen för stöd till investeringar i sådan teknik. 

2. Tydligare klimatfokus i forskningspolitiken. Moderaterna tror på människans inneboende förmåga att hitta nya vägar för att lösa komplicerade problem. För att uppmuntra till tekniksprång inom basindustrin, som även kan ge stor global klimatnytta, bör statliga medel riktas till forskning och innovationer som kan bidra till att på sikt utradera basindustrins utsläpp. 

3. Ny laddinfrastruktur för en koldioxidfri fordonsflotta. Moderaterna föreslår en satsning om 100 miljoner kronor årligen på teknikneutral laddinfrastruktur för vägtransporter. Olika miljövänliga tekniker bör alla beredas plats i omställningen och konkurrera på likvärdiga villkor. 

4. Ökat klimatbistånd. Det multilaterala biståndet med syfte att sänka utsläppen globalt bör fördubblas från 1 till 2 miljarder kronor årligen. Det bilaterala klimatbiståndet ska också öka; minst 10 procent av detta bistånd ska ha som huvudsyfte att minska växthusgasutsläppen senast år 2022. 

5. Krav på klimatnyttoberäkningar i regeringens budgetar. För att samtliga satsningar inom klimatområdet ska kunna bedömas och jämföras utifrån kostnadseffektivitet, föreslår vi att beräkningskonventioner för klimatnytta ska tas fram. Klimatnyttoberäkningar ska redovisas i regeringens budgetar. 

Moderaternas fortsatta miljö- och klimatpolitiska utvecklingsarbete 

• Förslagen ovan presenteras som ett led i Moderaternas pågående utvecklingsarbete inom miljö- och klimatpolitiken. Förslagen är hämtade från Moderatenas klimatpolitiska rapport. 

• Vid Sverigemötet i Göteborg den 11-12 maj 2018 kommer ytterligare en rapport på temat miljöpolitik att presenteras i samband med ett seminarium.

• Den klimatpolitiska respektive miljöpolitiska rapporten följs upp av ett seminarium i riksdagen den 16 maj 2018 med en extern expertpanel. 

Kontakt: pressekreterare Andreas Hamrin, 072-544 94 74, andreas.hamrin@riksdagen.se

Om oss

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre. Sverige kan mer.

Prenumerera