Moderaterna presenterar politik för ett starkare försvar

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark, presenterade i dag partiets försvarsrapport, som innehåller konkreta förslag för att stärka Sveriges långsiktiga försvarsförmåga.

Moderaterna har tidigare gett beskedet att Sveriges försvarsanslag ska höjas till två procent av BNP. Det är en historiskt stor ambition och innebär en fördubbling av anslaget jämfört med dagens läge. Rapporten ger en bild av hur de extra resurserna bör prioriteras och vilka organisatoriska förändringar som bör genomföras.

- Försvaret är en av statens kärnuppgifter. Utgångspunkten måste vara att ökade resurser också omsätts i ökad försvarsförmåga, sade Ulf Kristersson. 

- Försvaret ska bli starkare, mer tillgängligt och modernare. Sverige ska åter ha ett försvar med förmåga att säkra freden i en tid av ökat hot från Ryssland, asymmetriska vapensystem, påverkansoperationer, cyberattacker, artificiell intelligens och globala utmaningar, sa Hans Wallmark.

Rapporten fokuserar på fyra huvudområden: 

1. Ökad nationell förmåga 

Försvaret av Sverige är den centrala uppgiften. Dagens två mekaniserade armébrigader bör därför utökas med en tredje brigad i Skåne, samtidigt som en lättare brigad upprättas i Stockholmsområdet samt att stridsgruppen på Gotland förstärks. Jägarförbanden i Arvidsjaur och Karlsborg bör utökas. På marinsidan behöver anskaffningen av nästa generations ytstridsfartyg påbörjas och Moderaterna vill under nästa försvarsbeslutsperiod tillföra en ubåt till dagens fyra. Robotluftvärn ska tillföras korvettsystemet. Kärnan i flygstridskrafterna ska bestå av sex fullt uppfyllda stridsflygdivisioner, vilket motsvarar cirka 100 Jas Gripen. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal måste förmåner och villkor för de anställda inom Försvarsmakten förbättras. Moderaterna öronmärker därför resurser för detta. 

2. Ett svensk Natomedlemskap och internationella samarbeten 

Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Vid en alliansregering efter valet 2018 ska vi tillse att alla militära, politiska och juridiska förberedelser för ett svenskt inträde i Nato finns på plats, samt att en svensk Natooption skrivs in i regeringsförklaringen. 

3. En fungerande krisledning 

Säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen är en tydlig indikator på att den nationella krisledningen har omfattande brister. Moderaterna vill därför inrätta ett nationellt säkerhetsråd som ska utgöra den centrala statliga krisledningsorganisationen och vara en knutpunkt i frågor om rikets säkerhet i bred bemärkelse.

4. Inre och yttre säkerhet 

Det finns ett stort behov samlade analyser kring hur olika händelser i Sverige och i andra länder påverkar svensk säkerhet. Moderaterna vill därför införa ett nationellt regelverk för utländska direktinvesteringar som ytterst ger möjligheter att stoppa investeringar som strider mot svenska säkerhetsintressen. Hemvärnet ska växa numerärt. Försvarsberedningens förslag för att stärka det civila försvaret och totalförsvaret ska genomföras så snart som möjligt. 

Läs en sammanfattning av rapporten här

Läs hela rapporten här

Kontakt: Anna Ståhlgren Nislander, Pressekreterare, 073-084 93 30

Om oss

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre. Sverige kan mer.

Prenumerera