Moderaternas huvudpunkter under Almedalsveckan 2018

Söndagen den 1 juli

Söndagen är Moderaternas dag i Almedalen.

Pressträff med Ulf Kristersson

Tid: 14.15

Plats: Moderaternas tält i Almedalen

Partiledare Ulf Kristersson talar

Tid: 19.00

Plats: Almedalen

Måndagen den 2 juli

Moderaternas ekonomiska seminarium

Nästa mandatperiod behöver Sverige lösa problemen med bristande integration och välfärd samtidigt som vi tar tag i utmaningarna kopplade till vår konkurrenskraft och digitaliseringens omställning av vår ekonomi. 

Sverige behöver därför en ny ekonomisk reformagenda för att ta tag i såväl de akuta problemen som de långsiktiga utmaningarna för den svenska ekonomin. Vilka reformer bygger upp en sådan reformagenda och hur ser vi till att samhällskontraktet funkar för alla – i hela Sverige – i en tid av internationalisering, globalisering och digitalisering? 

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Wisby Strand

Lokal: Wisby

Medverkande: 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson

 Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet
Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet

Moderator: Karin Svanborg-Sjövall

Kontakt för veckan:

Niklas Gillström

Bitr. presschef

072-703 28 38

Om oss

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre. Sverige kan mer.

Prenumerera