Bokslutskommuniké 2013-01-01-2014-06-30 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Under räkenskapsårets sjätte kvartal har Modern Ekonomi bland annat ökat sitt tjänsteutbud med ett helt nytt affärsområde, ME Konsult.

Sammanfattning 1 april 2014 – 30 juni 2014

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 (-0,8) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,8) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 22,7 (4,6) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (4,6) MSEK

Sammanfattning 1 januari 2013 – 30 juni 2014

 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,1 (-3,0) MSEK
 • Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,9 (-2,4 ) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 67,7 (33,9) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK

Det sjätte kvartalet

 • Den 28 april hölls extra bolagsstämma i bolaget.
 • Beslut om att genomföra sammanläggning (omvänd split) av bolagets aktier i förhållandet 1:400 togs vid den extra bolagsstämman. Antal aktier efter sammanläggningen kom att uppgå till 14 774 008.
 • Den 27 maj utökade Modern Ekonomi sin verksamhet med ett helt nytt affärsområde – ME Konsult. Den renodlade konsultavdelningen har en samlad spetskompetens för mer avancerad rådgivning. ME Konsult vänder sig i huvudsak till Modern Ekonomis befintliga eller potentiella kunder, som har behov av rådgivning och praktisk hjälp inom områden som är relaterade till ekonomi, finansiering, HR och juridik. 

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 15 augusti tecknade Modern Ekonomi avtal om förvärv av en etablerad redovisningsverksamhet i Göteborg. Säljare är EY, tidigare Ernst & Young. Redovisningsavdelningen omfattar i nuläget 21 medarbetare och integrering med Modern Ekonomis ordinarie verksamhet förväntas vara slutförd senast 1 oktober i år.
   

För fullständig Bokslutskommuniké januari 2013- juni 2014 v.v. se Modern Ekonomis hemsida: http://www.modernekonomi.se/se/investerare.aspx

Certified Adviser är Consensus Asset Management AB, Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 50 00.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 130 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. www.modernekonomi.se

Taggar:

Om oss

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och är idag rikstäckande med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. www.modernekonomi.se | info@modernekonomi.se

Prenumerera

Snabbfakta

Under räkenskapsårets sjätte kvartal har Modern Ekonomi bland annat ökat sitt tjänsteutbud med ett helt nytt affärsområde, ME Konsult.
Twittra det här