Få larmar hemma trots stor oro för inbrott

Svenskarna tror inte att inbrottslarm håller tjuven borta och anser att det är för dyrt. Det visar försäkringsbolaget Modernas undersökning om inbrottslarm. Oron för inbrott är hög bland svenska hushåll och högst är det bland unga. Bland unga uppger fyra av tio att de känt oro för inbrott, men få har ett inbrottslarm hemma.

- Tyvärr uppfattar många inbrottslarm som dyrt och ineffektivt, vilket inte stämmer. De som har inbrottslarm hemma löper mindre risk att drabbas av inbrott. Dessutom kan man få lägre försäkringspremie med ett inbrottslarm installerat, säger Stefan Jonsson, skadechef Moderna.

I Modernas undersökning framgår att var tredje person känt oro för inbrott under det senaste året och att oron är högst bland unga mellan 23 och 35 år, där fyra av tio uppger att de känt oro för inbrott. Trots att många unga upplevt oro för inbrott uppger endast 13 procent att de har ett inbrottslarm hemma.

Inbrott triggar larmköp – höga kostnader avskräcker
Höga kostnader och ineffektivitet är vanliga orsaker till att svenskarna väljer bort inbrottslarm. Bland de som saknar inbrottslarm hemma uppger 22 procent att de väljer bort det eftersom de inte tror att det håller tjuven borta och 21 procent väljer bort inbrottslarm eftersom det är för dyrt.  

I undersökningen uppger totalt 23 procent att de har ett inbrottslarm hemma och många uppger att de installerat inbrottslarmet i samband med att de har flyttat eller till följd av ett inbrott. Var femte person uppger att de installerade inbrottslarmet efter att en person i dess omgivning drabbats av inbrott och var tionde person efter att de själva haft inbrott hemma.

- Det är viktigt att göra skillnad på inbrottslarm när man ser över säkerheten hemma. I vår undersökning uppger var fjärde person att de har ett inbrottslarm, men vi vet att få har larmet anslutet till en larmcentral. Det är synd, eftersom det utan anslutning till larmcentral inte sker någon utryckning om tjuven är framme, säger Stefan Jonsson.

Enligt analysföretaget Berg Insight* är 7,5 procent av Sveriges hushåll anslutna till någon larmcentral. Anslutning till larmcentral innebär bl.a. försäkran om utryckning vid inbrott. Moderna erbjuder centralanslutet inbrottslarm i samarbete med larmleverantören Trygga Hem. För mer information besök http://modernaforsakringar.tryggahem.se/modernalarm

Frågorna i Modernas undersökning ställdes via undersökningstjänsten SnabbaSvar.se. Totalt deltog 1001 respondenter, representativt för svenska riket. För mer information, se bifogat faktablad.

* Berg Insight: Security Applications and Wireless M2M, 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: 073 – 626 88 86, E-post:
maria.dahllof@modernaforsakringar.se

Om Moderna
Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna Trygghetsförsäkringar. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Taggar:

Om oss

Om Moderna Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Dokument & länkar