MoDo - Klart med försäljning av Domsjö sulfitfabrik

Klart med avyttring av Domsjö sulfitfabrik MoDo har tecknat avtal om försäljning av massaverksamheten i Domsjö. Försäljningen är i linje med MoDos strategiska inriktning som innebär fokusering på tillväxt och utveckling inom Holmen Paper (tidnings- och journalpapper) samt Iggesund Paperboard (kartong). I och med försäljningen upphör MoDo att vara nettosäljare av massa. Köpare är ett bolag, Domsjö Fabriker AB, som ägs av sex privatpersoner (Malcolm Norlin, Dick Carrick, Peter Ekman, Tore Erkén, Lars Nordin och Hans von Schreeb). Detta har slutit avtal om samarbete med handelshuset Ekman & Co, Göteborg. Samarbetet omfattar såväl vissa försäljnings- och administrativa tjänster som finansiella tjänster. * Tillträde sker per den 31 december 1999. Köpeskillingen överstiger något det sysselsatta kapitalet (cirka 250 Mkr) för verksamheten, varför resultateffekten under 1999 är begränsad. I samband med försäljningen har ett flerårigt avtal avseende leveranser av virke träffats mellan MoDo Skog och Domsjö Fabriker AB. Domsjö är med en kapacitet om cirka 200 000 ton per år en av Europas ledande producenter av blekt sulfitmassa. Merparten - cirka 130 000 årston - utgörs av dissolvingmassa, som bl a används vid tillverkning av viskos för textilindustrin. Domsjös omsättning beräknas för 1999 till cirka 750 Mkr. Antalet anställda är cirka 400. För ytterligare upplysningar, kontakta MoDos ekonomi- och finansdirektör Lennart Svensson. Tel. 070/510 87 60. * Med hänvisning till p 23 i MoDos noteringsavtal med Stockholms Fondbörs noteras att Christer Zetterberg är ledamot i styrelserna för både MoDo och Ekman & Co. Christer Zetterberg deltog ej i MoDos styrelses behandling av försäljningen av Domsjö. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar