MoDo och SCA Gemensamt pressmeddelande

Ett för MoDo och SCA gemensamt pressmeddelande översänds härmed. Frågor till MoDo med anledning av detta pressmeddelande besvaras vid den tidigare aviserade press- och analytikerkonferensen gällande koncernens bokslut för 1999. Denna äger rum idag och inleds kl. 14 30. Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii park i Stockholm. MoDo och SCA Gemensamt pressmeddelande 2000-01-31 MoDo och SCA initierar börsnotering av Modo Paper MoDo och SCA har beslutat att initiera arbetet med en börsintroduktion och ägarspridning av Modo Paper AB, som ägs till 50 procent av vardera MoDo och SCA. Ägarspridningen avses ske genom att SCA säljer aktier i ett offentligt erbjudande och genom att MoDo delar ut aktier till sina aktieägare. MoDo avser att föreslå sin ordinarie bolagsstämma att dela ut aktier motsvarande 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper. Det är SCAs avsikt att i det offentliga erbjudandet sälja motsvarande andel. Förutsatt att marknadsmässiga förutsättningar för börsintroduktionen föreligger görs bedömningen att Modo Paper kommer att kunna noteras på OM Stockholmsbörsen under april 2000. Modo Paper Modo Paper bildades den 1 oktober 1999 genom en sammanslagning av MoDos och SCAs verksamheter inom finpappersområdet. Modo Paper är Europas tredje största företag inom området finpapper med en produktion av 1,7 milj. ton finpapper och en grossistverksamhet som levererar totalt 1,1 milj. ton papper. Verksamheten omfattar produktion i Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike samt försäljningskontor och grossistverksamhet i ett 20-tal länder i Europa. Företaget har cirka 6 500 anställda och en omsättning om cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar