Utvecklar produktkvalitet och höjer förädlingsgrad

Utvecklar produktkvalitet och höjer förädlingsgrad MoDos styrelse tog vid sammanträde på onsdagen beslut om att genomföra en investering i en av kartongmaskinerna vid Iggesund Paperboards anläggning i Workington, England. Investeringen leder till kartongprodukter av högre kvalitet samt ökad leveranskapacitet för sådana produkter från bruket. I projektet, för vilket 675 Mkr anslogs, ingår också en modernisering av massaförsörjningen. Därutöver togs ett antal beslut om investeringar, huvudsakligen av ersättningskaraktär. MoDos investeringsutbetalningar beräknas innevarande år uppgå till cirka 1 600 Mkr och för 1999 till cirka 2 500 Mkr. Investeringsbeloppet för 1999 inkluderar tidigare beslutade investeringsutbetalningar om cirka 1 000 Mkr. Koncessionsansökan, Hallsta pappersbruk En ansökan om ändrade villkor för Hallsta pappersbruk inlämnas nu i december till Koncessionsnämnden för miljöskydd. Tyngdpunkt i ansökan läggs på att Hallsta skall kunna förstärka sin position som specialpappersbruk inom främst förbättrat tidningspapper (MF Journal), som används i bilagor, gratistidningar, företagsinterna tidningar och direktreklam. Åtgärderna i ansökan avser utveckling av förädlingsgraden och en leveranskapacitetsökning för denna specialprodukt. Även en ansökan om att öka utnyttjandet av returfiber ingår. Återköp av Holmen Kraft MoDo har beslutat utnyttja en option att per den 30 december 1998 återköpa aktierna i partnerfinansieringsbolaget Holmen Kraft AB. Optionspriset uppgår till cirka 935 Mkr. De berörda krafttillgångarna motsvarar en årskapacitet om cirka 350 GWh från kraftverk i Faxälven samt i Motala Ström, Norrköping. Verksamheten kommer att bedrivas i oförändrad omfattning inom MoDo Kraft, som ingår i affärsområdet Holmen Paper. Frågor besvaras av VD och koncernchef Bengt Pettersson mellan kl 16 och 17 idag. Tel. 08/666 21 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar