Bokslutskommuniké baserad på reviderat bokslut för Modul 1 Data AB

Bokslutskommuniké baserad på reviderat bokslut för Modul 1 Data AB (publ) verksamhetsåret 1999 Modul 1:s omsättning ökade med 19 % till 382 Mkr * Omsättningen ökade med 19 % till 382,3 (322,1) Mkr * Resultat efter finansiella poster uppgick till 51,3 (50,9) Mkr * Antalet anställda ökade med 71 personer till totalt 379 * Omfattande affärsutveckling främst inom e-businessområdet * Utdelningen föreslås höjd till 0,60 (0,50) kr Omsättning och resultat Omsättningen för Modul 1 Data koncernen ökade med 19 procent till 382,3 Mkr (322,1 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 51,3 Mkr (50,9 Mkr), vilket motsvarar en vinstmarginal på 13,4 (15,8) procent. Vinsten per aktie efter full skatt blev 1,91 kr (2,05 kr). Anställda Antal anställda vid periodens slut uppgick till 379 (308) personer, en ökning med 23 %. Modul 1 sysselsätter 412 personer inklusive underkonsulter. Personalomsättningen ökade under året och uppgick 12 (6) procent. Likvida medel och soliditet Modul 1:s likvida tillgångar uppgick till 90,2 Mkr (86,3 Mkr) vid periodens slut. Soliditeten var vid samma tidpunkt 60 (63) procent. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00200/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00200/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00200/bit0003.doc Tabeller http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00200/bit0004.pdf Tabeller

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.