Malmö Stad Gatukontoret skall tillsammans med Modul 1 utveckla ett webb-baserat verksamhetssystem

Malmö Stad Gatukontoret skall tillsammans med Modul 1 utveckla ett webb- baserat verksamhetssystem Gatukontoret Malmö har beslutat att utveckla ett verksamhetssystem som är baserat på en Intranät/Extranät lösning med ett webb-gränssnitt. Systemet skall ta hand om flertalet av de processer och rutiner som idag behandlas manuellt. Genom detta skapas möjlighet för kontoret att effektivisera sitt arbete, och därmed ge en bra service åt Malmöborna. Modul 1:s affärsenhet för e-business kommer att utveckla själva systemet, och har för detta ändamål lierat sig med marknadens främsta bolag inom området Notes/Domino, TJ Group/Reston. Version 1.0 av systemet beräknas vara klart 2000-06-30. "Gatukontoret har genomfört upphandlingen av verksamhetssystemet i konkurrens med 12 olika konsultbolag. Beslutet att anta Modul 1:s anbud var för att de erbjöd oss bra teknisk kompetens och väl utarbetade metoder för utveckling, kvalitetssäkring och test. Vi har stort förtroende för Modul 1 som omedelbart förstod våra krav på att systemet var till för att förenkla och effektivisera vårt arbete. Modul 1 använder tekniska lösningar på ett optimalt sätt, för att kunna tillgodose våra krav på flexibilitet och dynamik" säger Ulf Larsson, affärsansvarig på Malmö Stad Gatukontoret. Det webb-baserade verksamhetssystemet Oden kommer att baseras på Notes/Domino med vissa kopplingar mot Oracle, vilket borgar för lättanvända applikationer, kort utvecklingstid och bra system prestanda. Oden kommer att förberedas för mobila lösningar åt externa entreprenörer, med t ex HPC och/eller WAP. "För Modul 1 e-business är detta en strategisk affär som ger oss en möjlighet att visa vår styrka att integrera traditionella system med avancerade webb- lösningar och mobil kommunikation" säger Anders Lundberg, konsultchef på Modul 1 e-business. Modul 1 Data AB Modul 1 Data AB utvecklar och underhåller IT-lösningar som stöder kunders affärsverksamhet. Företagets målgrupp är stora och medelstora företag. Modul 1 Data är ett av den svenska IT-branschens snabbast växande företag med en årlig omsättningstillväxt på över 50 procent. Företaget har cirka 400 anställda på kontoren i Stockholm, Malmö, Sundsvall och Umeå och är sedan våren 1997 noterat på Stockholms fondbörs. För mer information, vänligen kontakta nedanstående personer: Anders Lundberg Joakim Hauser Konsultchef, e-business Teknisk projektledare Modul 1 Data AB Modul 1 Data AB 08 - 568 411 27 08 - 568 413 14 070 - 311 01 27 070 - 311 03 14 anders.lundberg@modul1.se joakim.hauser@modul1.se Ulf Larsson Affärsenhetschef Malmö Stad Gatukontoret 040 - 34 10 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Prenumerera

Dokument & länkar