Modul 1 e-business - ny affärsenhet

Modul 1 e-business - ny affärsenhet Modul 1 samlar nu sina resurser för utveckling av affärskritiska Internetsystem i den nya affärsenheten Modul 1 e-business. Den nya affärsenhetens omsättning uppgår idag till cirka 75 miljoner kronor. Affärsenhetens chef, Hans Hasselgren, räknar med att enhetens omsättning blir över 150 miljoner, eller cirka 30 procent av Modul 1:s totala omsättning, redan nästa år. Till Modul 1 e-business har ett antal nyckelpersoner rekryterats från företag som Enator och Cambridge Technology Partners. Totalt arbetar idag cirka 70 personer i den nya affärsenheten, men rekryteringen fortsätter. - Vi räknar med att vara cirka 100 personer i Modul 1 e-business innan årets slut. Vi har hittills lyckats rekrytera nyckelkonsulter med kunskap om Internets infrastruktur och erfarenhet av affärskritiska system. Nu fortsätter vi att rekrytera och kommer då även att inkludera konsulter med kunskap inom områden som användarvänlighet, design och interaktivitet, säger Hans Hasselgren, som själv rekryterats från Cambridge Technology Partners för att bygga upp den nya affärsenheten. Målet för Modul 1 e-business är att bygga transaktionsintensiva system. Utvecklingen inom Internetområdet går mot att alltfler företag och organisationer bygger hela eller stora delar av sin verksamhet på Internet- baserade lösningar och det ställer nya krav på de konsultföretag som utvecklar systemen. - Ett Internetbaserat system för e-business är inte en vanlig webbsajt. För att skapa e-businessystem krävs bred kompetens och erfarenhet av tillämpningar som innehåller en stor mängd processer och avancerad teknik. Det som för användaren ser ut som ett vanligt webbdokument är i affärskritiska lösningar bara en liten del av ett system som går från skrivbordet ända till företagets befintliga IT-system, som kan vara stordator, Unix eller NT baserade. Där har vi en fördel av att ingå i Modul 1:s totala organisation, säger Hans Hasselgren. Plenia.se Plenia.se är ett av de företag som valt Modul 1 e-business som partner. Plenia.se är ett affärskritiskt system på nätet för arbetssökande och för rekrytering av personal. - Innan vi valde partner förde vi diskussioner med ett flertal ledande webbyråer. Slutligen valde vi Modul 1 e-business för att de kunde erbjuda oss en bra teknisk kompetens. Vi har stort förtroende för Modul 1 och de var beredda att ta över våra webbsystem och vidareutveckla dem med de verktyg vi redan börjat använda, säger Peter Klang IT-chef på Plenia. # # # Modul 1 Data AB Modul 1 Data utvecklar och underhåller IT-lösningar som stöder kunders affärsverksamhet. Modul 1 Data är ett av den svenska IT-branschens snabbast växande företag med en årlig omsättningstillväxt på över 50 procent. Företaget har cirka 400 anställda på kontoren i Stockholm, Malmö, Sundsvall och Umeå och är sedan våren 1997 noterat på Stockholms fondbörs. Plenia Sweden AB Plenia erbjuder rekryteringsservice via Internet till såväl arbetsgivare som privatpersoner. Företaget strävar efter att skapa transparens på arbetsmarknaden och bygger via webbplatsen en marknadsplats där arbetsgivare och privatpersoner lättare hittar varandra. Kontaktpersoner Hans Hasselgren Lars Lindtorp (vvd) 08-568 410 00 08-568 411 20 070-311 02 56 070-311 01 20 hans.hasselgren@modul1.se lars.lindtorp@modul1.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Prenumerera

Dokument & länkar