Modul 1 fokuserar på aggressiv tillväxt

Modul 1 fokuserar på aggressiv tillväxt I samband med Modul 1:s kapitalmarknadsdagar under veckan kommer bolaget att redovisa sina utvecklingsstrategier för de närmaste åren. Strategierna innebär en fokusering på aggressiv tillväxt genom rekrytering och förvärv. Den snabba tillväxt som Modul 1 initierat inom Internetområdet under hösten 1999, kommer ytterligare att accelerera under året. Vidare kommer Modul 1 även att bredda sin verksamhet utanför Sveriges gränser. Sammantaget innebär tillväxtstrategierna att Modul 1:s omsättning förväntas stiga med minst 50 % under innevarande år. Modul 1:s bokslutskommuniké för 1999 kommer som tidigare meddelats att offentliggöras tisdagen den 25 januari 2000. För mer information kontakta gärna Torsten Möller Lars Lintorp Vd Vvd 08-568 410 00 08-568 410 00 torsten.moller@mo lars.lintorp@mo dul1.se dul1.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar