Modul 1 förvärvar Systech i Sundsvall

MODUL 1 FÖRVÄRVAR SYSTECH I SUNDSVALL Modul 1 Data AB har förvärvat samtliga aktier Systech AB i Sundsvall. Systech är ett IT-företag verksamt inom områdena konsulting, utbildning samt försäljning av programprodukter. Företaget grundades 1984, sysselsätter idag 36 personer och är verksamma främst inom telekomsektorn. Systech´s tekniska profil utgörs av UNIX, NT, Java, C++ samt TCP/IP. Modul 1´s genomsnittliga tillväxt har legat på c:a 50 % per år och har hittills varit uteslutande baserad på organisk tillväxt. Med förvärvet av Systech inleder Modul 1 Data AB sin fortsatta tillväxtprocess som innebär att fortsatt organisk tillväxt kompletteras med selektiva förvärv. För Systech´s del innebär samvaron med Modul 1 att synbarheten på marknaden samt i press och media kommer att öka i och med att Modul 1 är ett marknads- noterat bolag. Vidare förväntas förmågan att attrahera nya kunder att öka i och med att förutsättningarna att åta sig stora och omfattande uppdrag ökar med samgåendet. För Modul 1´s del innebär förvärvet av Systech att vi positionerar oss ytterligare som en trovärdig aktör på marknaden. Därtill innebär Systech´s tekniska kompetens inom UNIX och telekom att Modul 1´s profil inom dessa områden förstärks. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på Modul 1´s tillväxt 1999 vad gäller både omsättning, resultat och vinst per aktie. För ytterligare information kontakta : Modul 1 Data AB VD Torsten Möller 08 - 56 84 11 40 eller 070 - 311 01 40 VVD Lars Lindtorp 08 - 56 84 11 20 eller 070 - 311 01 20 Systech AB VD Leif Perzon 060 - 64 11 00 eller 070 - 664 11 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00360/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00360/bit0002.doc

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Prenumerera

Dokument & länkar