Modul 1 lanserar CM1 2.0 med utökade funktioner för efterlevnad av den nya penningtvättslagen

CM1 är Modul 1s tjänst som hjälper företag att uppfylla den nya lagen mot Penningtvätt som trädde i kraft 15 mars 2009. Version 1.0 lanserades redan i början av året för en mindre skara kunder.

”Under vintern och våren har vi haft förmånen att kunna samla in våra kunders önskemål kring nya funktioner för att ytterligare förbättra CM1. Dessa har vi nu paketerat i en version 2.0 som släpptes i veckan och som kommer att presenteras på vårt penningtvättsseminarium den 16 juni.” säger Johan Bråsjö ansvarig för CM1 på Modul 1. Version 2.0 inkluderar bl. a. - Möjligheten att direkt från kundernas intranät integrera CM1s funktionalitet för sökningar mot PEP och Sanktionslistor - nya rapportmöjligheter - en utökad regelbas och automatiserade monitoreringsrutiner - utökade importmöjligheter av kundregister och transaktioner En av de mest efterfrågade funktionerna är kontroller av befintliga kundregister mot PEP och Sanktionslistor som även finns tillgänglig via CM1s informationsnod. Även informationsnoden har uppdaterats med efterfrågade funktioner. ”Informationsnoden ger möjligheten att skapa egna lösningar baserade på våra tjänster i linje med Microsofts S+S-strategi (Software plus Services). Detta är ett mycket bra exempel på att arkitekturen möjliggör att CM1 inte bara behöver levereras som SaaS (Software as a Service) eller installerad mjukvara.”, säger Mathias Ekman, affärsområdeschef på Modul 1.

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Prenumerera

Dokument & länkar