MODUL 1 TILLFÖRS 16,3 MKR I SAMBAND MED OPTIONSLÖSEN

MODUL 1 TILLFÖRS 16,3 MKR I SAMBAND MED OPTIONSLÖSEN Innehavare av teckningsoptioner har tecknat 13.033.312 nya aktier i Modul 1 Data AB (publ) vilket tillför bolaget 16,3 Mkr före kostnader. Anslutningsgraden var 87 % och alla innehavare av fler än 2,500 teckningsoptioner har i huvudsak tecknat. "Det kapital som bolaget tillförs stärker balansräkningen och bolagets soliditet samtidigt som kassalikviditet förbättras. Verksamheten uppvisar för närvarande ett positivt kassaflöde och vi förväntar oss förbättringar under nästa år", säger Christer Bergquist, verkställande direktör för Modul 1, i en kommentar. "Modul 1 kommer att gå in i verksamhetsåret 2004 med fasta kostnader som är ca 10 % lägre, för jämförbara enheter, än vid ingången av 2003 vilket innebär att vi står väl positionerade för den ökade efterfrågan som vi börjat se i marknaden.", fortsätter Christer Bergquist För ytterligare information, kontakta: ·Christer Bergquist, verkställande direktör, Modul 1 Data AB, 0703 - 11 01 00 ·Johan Wedin, ekonomidirektör, Modul 1 Data AB, 0703- 11 02 44 · Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT-konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 cirka 280 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT20440/wkr0005.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar