Peter Wranéus utsedd till verkställande direktör i Modul 1

Styrelsen i Modul 1 Data AB har utsett Peter Wranéus till verkställande direktör i bolaget. Tillsättandet av Peter Wranéus har gjorts i konkurrens med ett flertal externa kandidater till posten. Peter Wranéus var tidigare marknads- och försäljningschef i Modul 1 och har under september månad fungerat som tillförordnad verkställande direktör sedan Christer Bergquist fick lämna bolaget. Under september månad har Peter Wranéus vidtagit en rad åtgärder för att återskapa lönsamhet i Modul 1s verksamhet. Dessa åtgärder innebär bland annat att bolaget har varslat 14 obelagda medarbetare för att anpassa kompetensmixen efter marknadens behov. Samtidigt fortsätter rekryteringen av konsulter inom de specialistområden där Modul 1 ser en god efterfrågan. Kostnaden för neddragningen av personal och uppsägningen av bolagets tidigare verkställande direktör kommer att belasta resultatet i det tredje kvartalet och beräknas uppgå till ca 10 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Torsten Möller, Styrelsens ordförande, 070 - 311 01 40 Peter Wranéus, verkställande direktör, 070 - 830 18 35

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Prenumerera

Dokument & länkar