Asbjørn Reinkind ny styrelseordförande för Moelven

Bolagsstämman för Moelven Industrier ASA har i dag valt flera nya styrelsemedlemmar. Asbjørn Reinkind (52) blir ny styrelseordförande.

Reinkind är utbildad civilekonom från Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har haft en rad ledarställningar inom den norska livsmedelsindustrin, senast som koncernchef på Rieber & Søn ASA och har sedan 2008 arbetat med styrelseuppdrag och rådgivning.

Med sig i styrelsen får han:

Vice ordförande – Trond Stangeby (ny)
Styrelsemedlem – Sverre A. Larsen (ny)
Styrelsemedlem – Elisabeth Krokeide (omval)
Styrelsemedlem – Heidi Hemstad (ny)
Styrelsemedlem – Martin Fauchald (omval)
Styrelsemedlem – Lars Håkan Karlsson (ny)
Fast suppleant – Terje Johansen (ny, tidigare styrelsemedlem)
Fast suppleant – Iver Melby (omval)
Varamedlem – Helene Bakka (ny)

Moelvens generalförsamling har också valt företagsstämma. Den består av:

Leder – Egil Magnar Stubsjøen (ny)

Suppleant – Marit Astrup (omval)

Medlem – Marit Olive Lindstad (ny, tidigare suppleant)

Suppleant – Erik A. Dahl (ny)

Medlem – Maren Kyllingstad (omval)

Suppleant – Anne Sagstuen Nysæther (omval)

Medlem – Thor Svegården (omval)

Suppleant – Leif Henning Asla (ny)

Medlem – John Arne Ulvan (omval)

Suppleant Jan Kollsgård (omval)

Medlem – Olav A.Veum (omval)

Suppleant – Knut Aas (omval)

Medlem – Gudbrand Gulsvik (omval)

Suppleant Helge Evju (omval)

Medlem – Rolf Th. Holm (omval)

Suppleant Thorvald Grini (omval)

Medlem – Lennart Perez (omval)

Suppleant – Jörgen Weman (omval)

Medlem - Ann-Christine Löfborg (omval)

Suppleant – Ove Gunnarsson (omval)

Medlem – Rolf A. Ellevold (omval)

Suppleant – Trond Sønes (omval)

Medlem – Jon Inge Lorentsen (omval)

Suppleant – Leif Bjarne Undem (omval)

För ytterligare information:

Företagsstämmans ordförande: Egil Magnar Stubsjøen, +47 90123575
Valberedningens ordförande: Mikael Løken, +47 91166648
Asbjørn Reimkind, +47 90194048

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera