Brand i måleri vid Moelven Värmlands Trä AB

Branden startade klockan 03:30 och ingen personal har kommit till skada. 

Bolagets personal hann inte starta någon släckningsinsats då brandförloppet gick väldigt fort.

- Brandkåren var snabbt på plats och startade släckningen, säger VD Magnus Ingves i Moelven Värmlandsträ AB.
 

 Branden startade i förvärmarugnen som är en enhet som värmer upp brädorna innan färgen lägges på.

- Brandförloppet har sedan spridit sig vidare i ventilationssystemet som är totalt utbränt. Det är även skador på taket, grundtorken och eventuellt målarboxar och topptorken. Vi börjar nu felsöka och titta på omfattningen av skadorna. Brandorsaken vet vi ännu inte, säger Ingves. 

Ingves säger at stilleståndstiden troligen rör sig om ett antal veckor.

- Det är som vi kan bedöma det nu. Stilleståndstiden kommer att påverka vår leveransförmåga på alla våra marknader. Vi återkommer med mer information längre fram, säger Ingves.

För ytterligare information:
VD Magnus Ingves, mobil 706189461  

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 10 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. 
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera