Lars Atterfors slutar i Moelven

Lars Atterfors har sagt upp sig som divisionschef för Moelven Byggsystem efter 10 år i koncernen.

Atterfors kom till Moelven i 2003 som marknadschef for Moelvens Byggmodulverksamhet i Sverige. Senare har han varit vd for samma verksamhet och sedan 2009 har han varit divisionschef för Moelven Byggsystem i Skandinavien, som omfattar verksamheterna limträ, systeminredning, elektro, samt byggmoduler.

Hans Rindal, koncernchef i Moelven Industrier tackar Atterfors for insatsen:

- Atterfors är starkt engagerad i industriell byggnation – det att bygga smart. Han har bland annat bidragit till att bolagen i divisionen har ökat bredden i sina produkt- och tjänsteutbud och att vi når nya kundgrupper. Det har ökat förmågan till att hantera svängningar i marknaden. Han har också utvecklat samarbetet mellan bolagen i divisionen. Jag tackar Atterfors för insatsen, och önskar honom lycka till vidare i sin karriär, säger Rindal.

Atterfors säger att detta inte har varit något lätt beslut att ta:

-Jag ser tillbaka på 10 spännande år i Moelven. Det har varit stimulerande och utmanande, men tidvis också tuffa år. Nu känns det som att tiden är kommen till att låta nya krafter ta stafettpinnen och fortsätta utvecklingen. För mig själv gäller det att tänka nytt och ladda om mot nya utmaningar. Jag tackar alla mina kollegor för samarbetet, säger Atterfors.

Frånträdandet kommer att ske i samråd, senast 1. september 2013.

Rekryteringen av ny divisionschef för Moelven Byggsystem påbörjas omedelbart.

För ytterligare upplysningar:

Hans Rindal, +47 906 96 910

Lars Atterfors, +46 101 22 6684

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera