Mjøstårnet ÄR världens högsta

Varför blir ”Mjøstårnet” världens högsta trähus? Här är svaret!

Svaret ligger enligt Rune Abrahamsen, VD för i Moelven Limtre AS, först och främst i att ”HoHo-tower” i Wien – som blir 84 meter högt – inte definieras som ett trähus.

– Hoho är för det första inte ett trähus enligt hur definitionen för av ett trähus kommer att se ut. Det är ett trä-betong-hybridhus – också kallat komposit. För det andra kommer byggnaden att stå klar en månad efter att ”Mjøstårnet” är klart. Men det sistnämnda är ett underordnat argument om det första är korrekt. Och med all sannolikhet kommer det första att vara korrekt, säger Abrahamsen.
 

Ledande kompetens
Den norske limträchefens och civilingenjörens kompetens inom stora träkonstruktioner och höga byggnader i trä väcker internationell uppmärksamhet. Därför bjöds han in till Australien för att delta i en workshop i regi av CTBUH (Council On Tall Buildings And Urban Habitat) i oktober. Workshopen anordnades inför en stor konferens om höga byggnader. Konferensen kallas Sydney CTBUH 2017 International Conference.

Abrahamsen höll ett anförande i ”Tall Timber Workshop” om det som kommer att bli världens högsta trähus –
Mjøstårnet. Sedan deltog han i en diskussion under dagen om vad som kommer att bli den internationella normen för vad som får kallas en träbyggnad.

– Diskussioner fördes både under workshopen och konferensen där flera experter från hela världen deltog. Bakgrunden är att det pågår många träprojekt där man hävdar att husen ska bli högst i världen, störst i Europa eller Amerikas högsta flerfamiljshus. Utan ett regelverk kan de flesta verkligen mena vad de säger, säger Abrahamsen.
 

Internationell norm
På uppdrag av CTBUH har engelsmannen  Robert Foster – som också deltog i expertgruppen i Sydney – presenterat ett förslag mot bakgrund av diskussionerna som kommer att skickas till styrkommittén för CTBUH. Det finns skäl att tro att CTBUH kommer att godkänna det här förslaget under vintern och att vi då kommer att få en tydlig internationell norm för vad som kan karaktäriseras som ett trähus.

– Enligt det här förslaget kommer både ”Trädet” i Bergen och ”Mjøstårnet” i Brumunddal att definieras som trähus, medan hus med stödjande betongkärnor – som ”HoHo” i Wien och Brock Commons i Vancouver – definieras som hybridhus i trä-betong eller kompositbyggnader. Det innebär att man kan förvänta sig att Mjøstårnet kommer att utses till världens högsta trähus när det står klart, säger Abrahamsen.
 

Viktigast med trä
Abrahamsen betonar dock att för Moelven och miljön i stort är det viktigt att man använder smarta lösningar i trä i så många byggnader som möjligt, gärna i kombination med andra material, oavsett hur byggnaden definieras.

– Och det kan vi bidra till. Kompositbyggnaderna i Wien och Vancouver visar hur man kan bygga höga och stora byggnader med mycket trä. Även om husen inte definieras som trähus är de fantastiska exempel på hur man kan minska utsläppen av växthusgaser avsevärt genom att kombinera olika material, säger han.
 

CTBUH är en stor organisation med stor betydelse inom den internationella byggbranschen. Organisationen ska bevaka frågor som rör alla som bygger och arbetar med skyskrapor. Idag byggs skyskrapor som är upp till en kilometer höga. CTBUH är globalt erkänt för att ha infört mätregler, definitioner och kategorier som används av bland annat Guinness rekordbok. 

Viktig slutsats
Abrahamsen berättar att det förslag som Robert Foster har skickat till styrkommittén inom CTBUH är mycket viktigt.

– Idag finns det inte någon internationell norm eller kategori för träbyggnader. Det finns endast kategorier och normer för stål, betong, komposit och samverkande konstruktioner (stål/betong eller betong/stål). Förslaget som förmodligen kommer att godkännas är därmed viktigt för hela branschen, säger Abrahamsen.

Klimatet ligger i tiden
Abrahamsen säger att klimatfrågan har blivit betydligt viktigare än tidigare på den internationella arenan. 

– Att bygga i trä ligger därför helt rätt i tiden. Det är förmodligen en av anledningarna till att ämnet hamnat på dagordningen nu, säger Abrahamsen. 
 

För mer information:
VD Rune Abrahamsen, mobil +4792652912
 

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar