Moelven förlorade 64 miljoner norska kronor

En krävande europeisk exportmarknad är huvudorsaken till att Moelven förlorar 64 miljoner NOK på driften under årets första kvartal.

En svag konjunktur och krävande marknadsförhållanden på exportmarknaderna i Europa präglade första kvartalet och har medfört en nedgång både vad gäller driftsintäkter och driftsresultat jämfört med samma period förra året.

Driftsintäkterna under första kvartalet slutade på 1 849 miljoner NOK (2 165 miljoner NOK motsvarande period förra året) och driftsresultat på minus 64 miljoner NOK (18,7).

Låg aktivitet
Koncernchef Hans Rindal på Moelven Industrier ASA förklarar att första kvartalet normalt är det kvartal som har lägst aktivitet.

– Det första kvartalet kommer samtidigt med det som kan se ut som botten av en lågkonjunktur för industriträ internationellt. Detta sätter spår i vår ekonomi. Dessutom kör vi nu igång två vidareförädlingsanläggningar – Moelven Profil AS på Kirkenær och Moelven Tom Heurlin AB i Dalsland – där betydande investeringar har gjorts. Projekten går i stort sett som planerat, men belastar i nuläget resultaten, säger Rindal.

Byggsystemavdelningen har haft något avvaktande marknader under första kvartalet, speciellt i Sverige. I Norge har både modul- och limträverksamheten sett en ökning i efterfrågan mot slutet av kvartalet. För byggvaruavdelningen Wood har vintersäsongen utvecklat sig som förväntat i Sverige och Danmark, medan aktiviteten på den norska marknaden har varit lägre än förväntat.

Säsongsmässig förbättring i sikte
På sikt förväntar sig koncernchefen en normal säsongsmässig förbättring.

– Det är också ökande efterfrågan på industriträ på många marknader utanför Europa. Skuldkrisen som många europeiska länder nu ska arbeta sig ut ur kräver dock mer grundläggande ändringar som tar längre tid än vad som var fallet efter finanskrisen år 2008, säger Rindal.

Dessvärre präglas situationen i skogs- och tränäringen också av utvecklingen inom cellulosa- och pappersindustrin.

Skapar utmaningar
– Här är det beslutet före påsk om att avveckla cellulosaverksamheten på Södra Cell Tofte som har störst uppmärksamhet just nu. Förenklat sagt går 40 % av skogen till bygg- eller energiprojekt, medan 60 % går direkt eller indirekt till papper och cellulosa. Emballage och hygienprodukter har goda utsikter, medan efterfrågan på tryckpapper sjunker snabbt utan att det finns några nya användningsområden i sikte som behöver motsvarande volymer. Detta påverkar några av våra sågbruk eftersom våra leverantörer av timmer också måste ha kunder för de delar av virket som Moelven inte kan använda. Utan det är det inte lönsamt att hugga. Vi, år vår sida, måste ha kunder för våra flisprodukter, säger Rindal.

Situationen är dock inte ny för Moelven. Koncernchef Hans Rindal säger att Moelven har varit förberett på att denna situation skulle kunna uppstå och att detta scenario över tid har varit en del av Moelvens långsiktiga strategiska arbete.

Drabbar sågbruk
Det olyckliga med detta är dock att framför allt den norska pappersindustrin har satsat väldigt mycket på just tryckpapper och därmed får mer än sin andel av den negativa utvecklingen.

– Vi jobbar därför nu för fullt med att säkra timmer- och fiberflöden runt framför allt tre sågbruk – Moelven Soknabruket AS, Moelven Numedal AS och Moelven Telemarksbruket AS. Här befinner vi oss fortfarande på skisstadiet och de närmaste månaderna kommer att visa hur väl vi lyckas. Som tur är har vi verksamhet i många områden och betydande aktivitet inom projekt- och byggvarusegmenten som inte drabbas av detta. Därför finns det goda möjligheter för koncernen även på sikt, säger Rindal.

Investerar lite mindre
Finansiellt säkrar Moelven kontantflödet genom att reducera investeringsnivån.

– I tillägg till att det minskar utbetalningarna, bidrar det till en koncentration för att få ut mesta möjliga av de anläggningar vi har, vilket kräver mer än på länge. Här är det många människor på många platser som gör en stor insats för närvarande, säger Rindal.

Förväntar sig ingen snabb förbättring
Förutom den säsongsmässiga ökningen av aktiviteten under andra kvartalet, förväntas ingen snabb förbättring av de underliggande marknadsförhållandena. Internt förbättringsarbete kommer därför även fortsättningsvis att ha hög prioritet. En fortsatt svag EUR mätt mot de skandinaviska valutorna försvagar konkurrenskraften hos koncernens enheter jämfört med aktörer med kostnadsbas i EUR. Råvarupriserna har sjunkit något men effekten dämpas av lägre priser på flis- och fiberprodukter.  

För ytterligare information:
Koncernchef Hans Rindal, +47 906 96 910 
Direktör ekonomi och finans Morten Sveiverud, +47 909 80 667 
Bitr. direktör ekonomi och finans Rune F. Andersen, +47 913 43 260
Direktör kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 907 13 701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 916 68 668

För direktkontakt med en av våra verksamheter om lokala vinklingar önskas:

Byggvaruavdelningen Wood:
Avdelningschef Bjarne Hønningstad, mobil +47 +47 97591201
Wood Norge: Administrativ direktör Sverre Kværner, mobil +47 95243807 
Wood Sverige: Administrativ direktör Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Moelven Danmark: Administrativ direktör Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Projektavdelningen Byggsystem:
Avdelningschef Lars Atterfors, mobil +46 (0)10 1226684
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 (0) 70 6199335
Moelven Byggmodul AS: Direktör Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: VD Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktör Trygve Toften, mobil +47 90874964

Industrivaruavdelningen Timber:
Avdelningschef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En översikt över våra verksamheter på lokal nivå hittar du här:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar