Moelven gjorde en vinst på 141 miljoner NOK

Moelven gjorde en rörelsevinst på 141 miljoner NOK under årets andra kvartal. Det är 117 miljoner mer än under samma kvartal i fjol.

Förbättringen av rörelseresultat jämfört med förra året beror huvudsakligen på goda driftsvillkor, kostnadsminskningar samt prisutvecklingen på färdigvaror från divisionerna Timber och Wood.

Ökade driftsintäkter
Koncernens rörelseintäkter under andra kvartalet uppgick till 1 937 miljoner NOK (1 772). Under första halvåret blev rörelseintäkterna 3 414 miljoner NOK (3 228) och rörelseresultatet 164 miljoner NOK (minus 66).

Koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA förklarar det goda resultatet med att efterfrågan på koncernens produkter och tjänster har ökat under andra kvartalet som en följd av normala säsongsvariationer, samtidig som priset på industriträ har ökat.

- Det här var ett bra kvartal för oss, vilket det också bör vara eftersom byggaktiviteterna ökar under sommaren. Byggsystemdivisionen som normalt sett ligger sist i konjunkturförloppet ser även ut att ha passerat konjunkturbotten för den här gången och orderreserven har åter ökat. Vi har emellertid långt kvar och jag tror att det kommer att ta tid innan vi når toppen igen. Kapacitets- och kostnadsmässigt har koncernen nu anpassat sig till den marknad vi har, och det är en bra utgångspunkt för ökad aktivitet, även om tillväxten bara blir måttlig, säger Rindal.

Säker finansiering
Under andra kvartalet genomförde koncernen en länge planerad refinansiering och har därmed en säker finansiering för de kommande fem åren.

- Det ger oss arbetsro och vi kan koncentrera oss på att utveckla branschen. Som ett led i utvecklingen har Moelven-familjen fått tre nya medlemmar - Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS och Eco Timber AS. Alla enheterna kommer att ingå i byggvarudivisionen Wood och bidrar både till bättre geografisk täckning och ett bredare produkt- och tjänstespektrum. Målet är att byggvaruhandeln ska uppleva att Moelven blir en ännu bättre leverantör, säger Rindal.

Trots en refinansiering bakom sig och ett positivt resultat under andra kvartalet har koncernchefen ändå huvudfokus på att utveckla verksamheten som den är i dag och inte på fler uppköp.

- Vi har kapacitetsreserver på många områden och dem ska vi använda oss av om det behövs. Samtidigt ser vi att det fortfarande är oroligt på enstaka finansmarknader och att politikerna i många länder måste fokusera på att få balans i de offentliga finanserna. Det här kommer troligen att prägla byggbranschen under lång tid framöver och är något som vi måste förhålla oss till, säger Rindal.

Botten antas vara nådd under 2010
Aktiviteten på byggmarknaden antas totalt sett ha nått en botten under 2010, men det finns stora regionala och segmentmässiga olikheter i utvecklingen.

ROT-marknaden har varit den mest stabila och bostadsbyggandet ser ut att öka tidigare än byggandet av nya näringsfastigheter. Leveranserna av byggvaror via handeln förväntas att ha ett normalt säsongsmässigt förlopp med fortsatt stor aktivitet under tredje kvartalet och med en nedgång i slutet av året.

Byggsystemdivisionen har en ökande orderreserv med bäst utveckling för den svenska byggmodulverksamheten.

Priserna på den europeiska marknaden för industriträ har ökat under första halvåret och marknadsförhållandena förväntas förbli goda under tredje kvartalet.

För Moelven förväntar sig styrelsen ett årsresultat för 2010 som är väsentligt bättre än föregående år.


För ytterligare information:

Koncernchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Ekonomi- och finansdirektör Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Ass. finansdirektör Rune F. Andersen, mobil +47 91 34 32 60

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar