Moelven tjänade 11 miljoner

Moelvens driftsresultat slutade på 11 miljoner NOK för årets andra kvartal. Det är betydligt bättre än första kvartalet i år men svagare än de 46 miljoner NOK som var resultatet för samma kvartal förra året.

Driftsintäkterna blev 2 182 miljoner NOK, vilket ligger på samma nivån som andra kvartalet förra året (2 186). Det har skett en ökning av driftsintäkterna för industrivaruavdelningen Timber, stabila aktiviteter för byggvaruavdelningen Wood och en nedgång för projektavdelningen Byggsystem.

Bättre pris för industriträ
Koncernchef Hans Rindal är glad över att sågbruksavdelningen Timber åter har ett positivt resultat.

– Bättre priser och en starkare euro är två väsentliga bidrag. Samtidigt har det skett förbättringar i driften på flera områden. Utvecklingen ser ut att fortsätta under det tredje kvartalet. Detta ger också ett gott underlag för våra leveranser av träbaserade byggvaror till den skandinaviska marknaden, säger Rindal.

God position på byggvarumarknaden
Koncernchefen berättar att byggvarumarknaden är mer stabil eftersom stora andelar går till renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT).

– Vi fortsätter att förbättra vårt utbud till byggvaruhandeln med en kombination av ett brett spektrum av goda produkter och goda distributionslösningar, säger Hans Rindal. Sammantaget menar han att detta ger en bra marknadsposition för byggvaruavdelningen Wood, även i tider med lägre efterfrågan.

Lägre aktivitet inom nybyggnation i Sverige
Moelven märker en lägre aktivitet inom nybyggnation i Sverige framför allt inom två områden – mindre behov av uthyrningsmoduler och mindre leveranser av limträ till småhusindustrin.

- Våra byggmodulföretag har gjort ett bra jobb med att etablera sig på lägenhetsmarknaden och detta gör att vi upprätthåller högre aktivitet än senast då efterfrågan på uthyrningsmarknaden var hög. Vi märker bortfallet på en marknad men har fortfarande ett positivt resultat, om än litet. För limträ har vi varit tvungna att anpassa kostnaderna. Inredningsverksamheten levererar en större andel till ROT-marknaden och har ett tillfredsställande resultat, säger Hans.

Dyrköpta erfarenheter
Dessvärre präglas driftsresultatet av nedvärderingar av projekt i flera delar av avdelningen Byggsystem, men framför allt inom Moelvens elektroverksamhet. Hans Rindal förklarar att Moelven Elektro AS nu befinner sig i slutet av några stora projekt som bolaget inte borde ha åtagit sig till gällande villkor.

– Detta belastar vårt resultat i alltför stor grad och är dessvärre en dyrköpt erfarenhet, säger han.

Med detta sagt preciserar Hans att det finns många mycket duktiga medarbetare i Moelven Elektro som slutför leveranser som kunderna är mycket nöjda med.

– Moelven Elektro har haft en planerad nedtrappning av denna projektverksamhet och är nu nere på en aktivitetsnivå som bolaget är bättre i stånd att hantera, säger Hans Rindal.

Säkrar råvaror och flisleveranser
På marknaden för timmer och fiberprodukter har avvecklingen av pappers- och cellulosaindustrin i delar av Moelvens närområden gjort det nödvändigt att förbättra tillgången till sidospår för järnväg samt öka lager- och lastkapaciteten för industriflis och massavirke.

– Det här arbetet har kommit igång väl och säkrar råvaror till, och leveranser av flis från, alla timmerförbrukande enheter under andra halvåret. Vilka effekter detta får på den totala timmermarknaden på sikt återstår att se, men i första omgången har vi klarat att hantera detta, säger Hans.

Reducerad investeringstakt
Koncernchef Hans Rindal säger att koncernen nu under en längre period har investerat mer än den har tjänat. Han ser det därför som möjligt och nödvändigt att reducera investeringarna i ny utrustning.

– Vi har gjort betydande investeringar inom industrikomponenter under första halvåret och fokuserar nu på att komma igång med produktionen. Under tredje kvartalet kommer vi också att slutföra betydande investeringar i Moelven Valåsen AB, Moelven Vänerply AB och Moelven Eidsvold Værk AS. Från och med fjärde kvartalet kommer vi därför att ha reducerade investeringar och ett positivt kontantflöde, även vid fortsatt svåra marknadsförhållanden. Fokus framöver koncentreras därför på sälj- och driftsförbättringar, säger Rindal.

För ytterligare information:
Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910 
Direktör för ekonomi och finans Morten Sveiverud, +47 90980667 
Biträdande finansdirektör Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 916 68 668

För direktkontakt med en av våra verksamheter om lokala vinklingar önskas:

Byggvaruavdelningen Wood:
Avdelningschef Bjarne Hønningstad, mobil +47 +47 97591201
Wood Sverige: Administrativ direktör Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Moelven Danmark: Administrativ direktör Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Projektavdelningen Byggsystem:
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 (0)10 122 55 03
Moelven Byggmodul AS: Direktör Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: VD Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktör Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Verksamhetschef Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaredivisjonen Timber:
Avdelningschef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En översikt över våra verksamheter på lokal nivå hittar du här:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar