Nestor inom limträ blir pensionär

VD Åge Holmestad från Lom i Gudbrandsdalen har meddelat att han kommer att gå i pension. En ny chef på Moelven Limtre AS kommer att vara på plats i början av nästa år.

Holmestad inledde sin karriär inom Moelven som produktutvecklare 1979. Dessförinnan arbetade han som överingenjör inom NVE-Statskraftverkene. Han säger att det nu är dags för företaget att inleda rekryteringen av en ny VD.

- Processen med att hitta en efterträdare kommer förstås att ta lite tid och en ny VD kommer därför sannolikt inte att vara på plats förrän i början av nästa år. Jag stannar kvar till dess att en ny chef börjar. Dessutom har en del nya projekt inletts som jag vill vara med och slutföra, säger Holmestad.

Revolutionerade
Mannen bakom den så kallade knutpunktstekniken – som i början av 90-talet var revolutionerande inom träkonstruktionsområdet och möjliggjorde enorma konstruktioner i limträ med spann på upp till 100 meter – har haft en imponerande karriär.

Holmestad avlade sin civilingenjörsexamen vid NTHs byggingenjörsavdelning 1970. Därefter följde befälsskola inom ingenjörskåren och arbete som avdelningsingenjör inom Vegdirektoratet och som överingenjör inom NVE-Statskraftverkene. Han var 32 år när han började på Moelven, där han i stort sett stannat kvar inom Moelven Limtre AS och Moelven Limtregruppen AS på tjänster som produktutvecklare, sälj- och konstruktionschef, fabrikschef, teknisk direktör och till sist som ansvarig för innovation inom Moelven Industrier samt VD för Moelven Limtre AS.

Moelven kan ta åt sig äran
Marcus Johansson, divisionschef för Moelven Byggsystemer, säger att Holmestad har betytt oerhört mycket för att Moelven idag kan ta åt sig äran av att vara ett av de viktigaste företagen i Europa inom utvecklingen av stora och komplicerade limträkonstruktioner.

- Holmestrand har bland annat varit projektledare för utvecklingen av limträkonstruktioner till hallarna som byggdes för vinter-OS i Lillehammer, projektledare med ansvar för leveranser till flygplatsen i Gardermoen samt ansvarig för utveckling av träbroar inom Moelven. Allt detta har uppmärksammats i branschen världen över, säger Johansson.

Internationellt format
Divisionschefen berättar också att Holmestad är en internationellt känd inom produktutveckling, konstruktion, försäljning och projektledning av stora, tunga och komplicerade limträprojekt.

- Framför allt har han varit en pionjär inom modern träbrobyggnation. Holmestad och hans närmaste team inom Moelven Limtre AS har vunnit flera välrenommerade nationella och internationella priser som vi inom Moelven är stolta över. Han har varit rådgivare i offentliga utredningsprocesser om användning av trä i konstruktioner och har suttit i offentliga kommittéer, säger Johansson.

Rådgivare
Johansson hoppas få kunna utnyttja Holmestads kompetens ett tag till.

- Vi har talat om att få utnyttja Åges stora erfarenhet som fristående rådgivare ett tag till efter att han gått i pension. Jag hoppas att han är lockad av det erbjudandet, säger Johansson.

Processen med att hitta Åge Holmestads efterträdare kommer att inledas direkt.

För ytterligare information:

Marcus Johansson, mobil +46 706726686

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media