Nu kommer träfasaderna även i stadsmiljö

Träfasaden går mot en renässans. Trä används allt oftare inte bara till småhus på landsbygden. Trenden är tydlig – även flerbostadshus i stadsmiljö får numera fasadbeklädnad av trä.

– Trä är ett material som tar fram människans bästa sidor, säger David Öberg som är försäljningschef på Moelven Byggmodul AB.

Arkitekten Björn Ahrenby håller med:

– Att arbeta med trä är ett traditionsrikt hantverk med anor långt bakåt. Det finns en nedärvd kunskap om materialets fördelar. Med moderna byggsystem går det dessutom att bygga höga hus i trä. I vissa andra länder bygger man ännu högre än i Sverige. Det är en spännande utveckling, säger han.

Ahrenby har ritat Skagershuset som levereras av Moelven Byggmodul åt Åke Sundvall Byggnads AB. Det ligger i ett område som huvudsakligen bebyggdes på 1940- och 1950-talen. Byggherren var noga med att huset skulle finna sin plats bland de omgivande byggnaderna, samtidigt som det ska vara tydligt att det är ett hus byggt i en ny tid.

– Vi undersökte många olika träslag innan vi tillsammans med byggherren kom fram till att impregnerat cederträ skulle ge huset rätt karaktär. Det är lite exklusivare och dyrare än gran, och det är tåligare än lärk. Jag brukar säga att ceder är den nya lärken i det här sammanhanget. Cederträet kommer att gråna och ge fasaden en vacker patina när det åldras, berättar Björn Ahrenby.

Sarah Segerman är projektledare hos Åke Sundvall Byggnads AB och understryker att flertalet svenskar har en relation till trä. Det är ett material som känns välbekant, familjärt och är omtyckt av de allra flesta.

– Det är en anledning till att vi vill använda det. En annan anledning är att det ger nästan oändliga variationsmöjligheter. Man kan använda olika träslag och de kan behandlas på olika sätt – oljas, målas eller användas obehandlat. Valet av träslag och hur det behandlas avgör vilken karaktär byggnaden får. Trä är ett levande och vackert material. Man kan aldrig exakt säga hur det ter sig om tio år, men man kan ju hoppas att det blir som med oss människor – att det bara blir vackrare med åren, säger hon.

David Öberg påpekar också att den ökade användningen av trä i första hand är resultatet av en tilltagande miljömedvetenhet. Men även att trä har egenskaper som påverkar oss människor.

– Titta på filmen ”Broarna i Madison County”, säger han.

– I den filmen är trä hela tiden en kuliss. Det får till och med den stentuffe Clint Eastwood att drabbas av romantik!

Öberg tar resonemanget ett steg längre, och säger att stadsmiljöns betongfasader påverkar oss människor negativt:

– När vi får in mer naturmaterial så tror jag faktiskt att det sänker pulsen lite grann.

I ett samspel mellan industri, arkitekter och byggherrar växer 2000-talets fasader fram:

– Vi utvecklar nya system och detaljlösningar som ger arkitekternas kreativitet större spelrum. Samtidigt talar byggherrarna numera alltid om ”hållbart byggande”. Allt detta är faktorer som samverkar och som leder till ett flitigare utnyttjande av trä som fasadmaterial i flerbostadshus, säger David Öberg

För mer information, kontakta:
David Öberg, Marknadschef, Moelven Byggmodul AB.
Mobil +46(0)70-557 72 27, E-post: david.oberg@moelven.se.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media