Positivt resultat för Moelven

Moelven tjänade 19 miljoner norska kronor på driften under årets första kvartal. Detta är 45 miljoner norska kronor mer än under motsvarande period föregående år.

Rörelseintäkterna ökade under första kvartalet med 212 miljoner norska kronor jämfört med samma period föregående år och landade på 2 165 miljoner norska kronor.

Högre aktivitetsnivå
Under ett kvartal som normalt präglas av lågsäsong är det ändå en blandning av generellt högre aktivitetsnivå på Moelvens marknader och goda driftförhållanden som ligger till grund för det positiva resultatet.

Koncernchef Hans Rindal konstaterar nöjt att Moelven är på rätt väg men hade gärna sett att resultatet varit ännu bättre.

- Det är tillfredsställande att omsättningen fortsätter att öka och att vi tjänar pengar igen. Resultatet är positivt, vilket jag är glad över. Men det bör bli bättre även om vi i det här fallet talar om ett lågsäsongskvartal, säger Rindal.

Tjänar på projekt
Rindal förklarar att det är projektdivisionen Byggsystem som står för den största delen av intäkterna.

- Byggsystem står för en stor andel av resultatet och har även ökat mycket jämfört med i fjol. Orderreserven är också tillfredsställande och det ser ut att bli ett bra år för den här divisionen. Bruttomarginalerna för Moelvens sågverk blir låga framöver men de kompenseras till viss del av förbättrad intern drift, säger Rindal.

Vad beträffar försäljning av byggvaror ute i handeln ser det normalt ut för säsongen och koncernchef Hans Rindal tror på en bra sommarsäsong.

Utsikter
Man räknar inte med någon omedelbar ökning i efterfrågan på industriträ i Europa. Positiva signaler från andra områden som Mellanöstern, Nordafrika och USA pekar dock på att en förbättrad marknadsbalans för industriträ är att vänta.

Aktivitetsnivån för Wood-bolagen i Norge och Sverige beräknas kunna ligga på en godtagbar nivå, i synnerhet inom ROT-segmentet. Orderreserven för Byggsystem säkerställer normal och god aktivitet under andra kvartalet.

Styrelsen räknar med att koncernens resultat för 2012 blir bättre än för 2011.

Viktiga händelser
Av viktiga händelser under årets första kvartal kan nämnas att Ingmar Karlsen, tidigare vd för Moelven Østerdalsbruket AS, blivit tillförordnad divisionschef på Moelven Timber efter att Johan Padel sade upp sig från posten i slutet av mars. Padel blir ny koncernchef hos konkurrenten Setra Group AB i Sverige.

I mars publicerade Moelven också sina webbplatser i ny tappning.

För ytterligare information:

Koncernchef Hans Rindal, +47 906 96 910 
Finansdirektör Morten Sveiverud, +47 909 80 667 
Bitr. finansdirektör Rune F. Andersen, +47 913 43 260
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 907 13 701 
Kommunikationsrådgivare Tom Erik Holmlund, +47 916 68 668

www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar