Ulls hus byggs med trästomme på sex våningar

Moelven Töreboda AB levererar och monterar stommen när Akademiska Hus uppför en ny administrationsbyggnad för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Det är Moelven Törebodas tredje stora flervåningshus i trä på kort tid.

– Beställningen är därmed ett kvitto på att vi är en leverantör som åtnjuter förtroende i branschen, konstaterar Johan Åhlén som är VD i Moelven Töreboda AB.

Ulls Hus
Byggnaden, som fått namnet Ulls hus, utgör en väsentlig del av förnyelsen av Campus Ultuna och blir entré till universitetet. Den är ett sexvåningshus med en byggyta om 30 x 30 meter och Moelven Töreboda AB ska både leverera limträbalkar och svara för montage på uppdrag av Peab.

– Men konstruktionen utgörs inte av vårt eget byggsystem. Det kommer att bli en kombination av limträ och massivträ som konstruerats av Bjerking, berättar Magnus Claesson som är projektledare hos Moelven Törebodas AB.

− Att det kubformade huset byggs med en trästomme är ovanligt när det gäller så här stora hus. Stommen kommer att vara synlig och spegla SLU:s profil som miljöuniversitet redan i entrén, säger Roland Back, projektledare på Akademiska Hus.

Central mötesplats
Han förklarar träkonstruktionen startar från plan 2 och uppåt. De stålpelare och balkar som finns på bottenplanet kommer att kläs med trä som blir det enda synliga materialet förutom en lång stålfackverksbalk över det 3-våningar höga atriet. Miljön, men även estetiska bedömningar, har vägt tungt när man valt den aktuella konstruktionen. Det har särskilt stor betydelse eftersom Ulls hus förväntas bli en central mötesplats vid universitetet.

- Vi kände redan från början att trä skulle vara rätt material, inte minst utifrån platsen, lantbrukskulturen och för att det finns äldre trähus runt omkring, säger Paul Kvanta, arkitekt SAR/MSA, vid Ahrbom & Partner som har ritat byggnaden.

­

- Det som lockar med trä är att det är ett levande material som ger bra klimat och som vi alla har en emotionell koppling till. Idag ses det ofta som något unikt att välja en stomme av trä, men jag önskar att det skulle betraktas som ett material bland andra – att det skulle vara ett självklart alternativ även för större hus. Den här byggnaden kan vara den positiva referens som leder oss dit, säger Paul Kvanta.

500 m3 med limträ
Den totala volymen limträ uppgår till cirka 500 m³, vilket gör Ulls hus till ett av de största projekten hittills för Moelven Töreboda.

– Vi har tidigare levererat till Linnéuniversitet i Växjö, även det genom Peab, samt till två flerfamiljshus i Askim. Vi är pionjärer när det gäller pelar-balkkonstruktioner med stora spännvidder, och vi ser tydligt att intresset för dessa konstruktioner ökar, noterar Johan Åhlén.

– Antalet förfrågningar för liknande strukturer blir allt fler. Det är glädjande att trä blivit ett självklart alternativ även vid stora husbyggen eftersom det är ett material med avsevärda miljömässiga fördelar, säger han.

Produktionen av limträbalk för projektet inleds före sommarsemestrarna och i augusti påbörjas montaget på plats i Uppsala. Montagetiden är kort, bara tio veckor, vilket ställer stora krav på logistikplaneringen.

2015 ska Ulls hus stå klart.

− Campusutvecklingen på Ultuna med installationer från Konstrådet, alla alléer och planteringarna är ett ansiktslyft som saknar motstycke. Ulls hus blir pricken över i, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

For ytterligare information:

Johan Åhlén, mobil 0506 48 189

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media