Extra bolagsstämma i Mogul.com den 30 oktober

Extra bolagsstämma i Mogul.com den 30 oktober Styrelsen i Mogul.com kallar till extra bolagsstämma för att fatta beslut om en riktad emission av ett förlagslån förenat med ett optionsprogram riktat till koncernledning och ledande befattningshavare i Mogul-gruppen. Optionsprogrammet omfattar totalt en miljon optionsrätter motsvarande en utspädning av aktiekapital och röstetal på 10,3 procent. Optionerna ska överlåtas till marknadsmässiga villkor. Bolagsstämman hålls den 30 oktober 2001 klockan 18.00 på Mogul.coms huvudkontor på Tullvaktsvägen 11 i Stockholm. Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt på Mogul.coms huvudkontor samt på www.mogul.com från och med den 16 oktober 2001. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Wallin, tf vd Mogul.com Group AB, telefon: 08-450 34 72, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul.com Group AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, Alecta (SPP), Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB och Mogul Finland Oy har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00740/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00740/bit0001.pdf

Dokument & länkar