Förändring i Mogul.coms styrelse

Förändring i Mogul.coms styrelse Knut Helgesson lämnar idag, på egen begäran, sitt styrelseuppdrag i Mogul.com. Anledningen är ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. På ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001 kommer aktieägare som tillsammans representerar mer än 15% av det totala röstetalet i bolaget att föreslå omval och nyval av följande styrelseledamöter: Omval Lars Save Lennart Fernheden Sven-Åke Bergkvist Hasse Boderos Dag Sehlin Per Hallerby Nyval: Petter Mannsverk Bo Strandberg För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Save, styrelsens ordförande Mogul.com Group AB, telefon: 08-736 59 34, e-mail lars.save@baf.bonnier.se Mogul.com Group AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, SPP, Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB och Mogul Finland Oy har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01710/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01710/bit0002.pdf

Dokument & länkar