Mogul utvecklar Din Dels nya webbtjänst

Mogul utvecklar Din Dels nya webbtjänst Mogul.com ligger bakom systemutvecklingen för den nya versionen av Din Dels webbtjänst www.dindel.se som har lanserats i dagarna. Ny design, snabbare sökning via karta och förbättring av de olika kringtjänsterna, är de synliga förändringarna. Det är den första applikationen som bygger på Moguls applikationsramverk ListonAsp vilket förkortar utvecklingstiden och minimerar underhållskraven. Den nya tjänsten är en anpassning till dagens ökade trafik och ökade användarkrav. Genom uppgraderingen från Liston 3.0 till den nya versionen ListonAsp förkortas utvecklingstiden och kraven på underhåll av tjänsten minskar. Mogul har utvecklat webbtjänsten från grunden sedan introduktionen 1999. Utvecklingen av den nya tjänsten har skett i samarbete mellan Mogul och Inte Rio där Inte Rio ansvarat för designen och Mogul för systemvecklingen. - Vi har idag ett flertal internettjänster som är baserade på Moguls teknik. Det är bland annat offerttjänster, kopplingar till e-butiker och inte minst sökmotorn för företagssökningar. Den nya versionen ger kunden helt nya möjligheter att utnyttja informationen på sajten, säger Thor-Björn Schiller, affärsområdesansvarig på Din Del AB. - Ett av kundens huvudkrav denna gång var att bibehålla all funktionalitet i samspel med den nya designen. Det har vi kunnat tillgodose på ett effektivt sätt genom att använda det nya applikationsramverket ListonAsp i utvecklingsarbetet, säger Åsa Gaasvik, kundansvarig på Mogul Technology Center AB. Uppdraget för Din Del är en del i Moguls långvariga samarbete med Eniro. För ytterligare information, vänligen kontakta: Åsa Gaasvik, kundansvarig Mogul Technology Center AB, telefon: 08-506 66 107, mobil: 070-535 85 25, e-post: asa.gaasvik@mogul.com Thor-Björn Schiller, affärsområdesansvarig Din Del AB, telefon: 634 64 08, mobil: 070-554 71 89 e-post: thor-bjorn.schiller@dindel.se Michael Starberg, produktansvarig för ListonAsp på Mogul Technology Center AB, telefon: 08- 506 66 150, e-post: michael.starberg@mogul.com Mogul.com Group AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, Alecta (SPP), Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB och Mogul Finland Oy har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00490/bit0001.pdf

Dokument & länkar