Effektivare samarbete genom moderna lösningar

2009-06-16

B&B TOOLS är ett exempel på hur allt fler stora och geografiskt spridda koncerner med många verksamheter och bolag satsar på att effektivisera den egna interna kommunikationen. Under våren 2009 har man tillsammans med Mogul tagit fram en intranätsportal som syftar till att vara en öppen och självklar informationskanal för samtliga medarbetare inom B&B TOOLS-koncernen i totalt 12 länder och stimulera till interaktion och kunskapsutbyte. - Det har varit ett projekt där samarbetet mellan oss och B&B TOOLS har fungerat mycket bra. Vårt duktiga team har arbetat med full fokus och målinriktat för att få funktionerna användarvänliga, personaliserade och innovativa. Vi har också kunnat gå i mål med hela projektet på utsatt tid, säger Anne-Lii Clemensson, projektledare från Mogul. Portalen ska vara ett tydligt stöd för verksamheten i vardagen. Därför är användbarhet och användarvänlighet samt möjligheter till vidareutveckling viktigt. Intranätet bygger på modern teknologi i form av Microsoft Office SharePoint Server. I maj lanserades den första versionen av portalen. Mogul har ledande kompetens på Sharepoint men arbetar även med flera andra plattformar för samarbetslösningar och intranät. - Vi är stolta över förtroendet att få hjälpa B&B TOOLS ta de första stegen mot visionen genom att implementera portalen. Uppdraget ligger helt i linje med Moguls strategi, att hjälpa Sveriges ledande bolag med helhetslösningar som ger tydlig effekt i verksamheten, säger Philip Nestenborg ansvarig för affärsutveckling på Mogul. - Vi märker att allt fler företag upptäcker de ekonomiska vinsterna med att göra smarta investeringar i interna samarbetsplattformar. Informationssystem som stöttar effektiv kunskapsdelning säkerställer att information blir tillgänglig och nyttig för fler medarbetare än individen själv, avslutar Philip.

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar