Mogul tecknar avtal med Dun & Bradstreet Europe Ltd

Mogul tecknar nytt licensavtal med Dun & Bradstreet Europe Ltd om användning av Moguls egenutvecklade sökmotor OptoSearch. Dun & Bradstreet, som erbjuder kredit- och affärsinformation, baserar sina tjänster Market Europe och Business Registers på OptoSearch.

Dun & Bradstreet (D&B) är en ledande global aktör av kredit- och affärsinformation. I D&Bs databaser finns förädlad information om över 90 miljoner företag. Mogul har under många år utvecklat flera Internettjänster åt D&B, till exempel Nordic Business Key och Market Europe. OptoSearch har gjort det möjligt för D&B att i sina tjänster erbjuda snabba sökningar, sorteringar och effektiva exporter i mycket stora informationsmängder.

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar