Både storägare och styrelseordföranden köper aktier

Huvudägaren i 2E Group har ökat sitt aktieinnehav med 13% och innehar därmed en ägarandel om ca 11,5%. Nyligen köpte även koncernens styrelseordförande, Lars Grönberg, en aktiepost i bolaget.  

Upplevelsekoncernen 2E Group är sedan 2006 noterad på Stockholmsbörsens First North lista. Antalet aktieägare är idag drygt 2000 stycken samtidigt som de 10 största ägarna tillsammans innehar knappt hälften av aktierna.

- Det känns självklart bra när nyckelpersoner, genom en så konkret handling som aktieköp, väljer att visa att de tror på bolaget och den riktning vi valt. När det dessutom är två personer som sitter i vår styrelse så ser jag det som ett kvitto på att det vi har fokuserat på senaste året och fortfarande jobbar hårt med är rätt väg för att bygga en allt stabilare koncern, inte minst finansiellt, säger Hélène Gustavii, koncernchef 2E Group.

Utdelningspolicyn
I samband med Årsstämman i maj 2013 beslutades om en ny utdelningspolicy som innebär att målet är att dela ut 50-70% av innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av goodwillavskrivningar.

Aktieutdelningen för 2012 beslutades till 0,60 kr/aktie vilket innebar en direktavkastning på ca 5% beräknat på aktiekursen vid den aktuella tidpunkten.

För ytterligare information kontakta:
Hélène Gustavii, Koncernchef 2E Group AB (publ)
Telefon: 0705-094501 alternativt mail: helene.gustavii@2egroup.se

Besök även: www.2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 13 egna arenor och bedriver e–handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se. Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group och Ballbreaker. Wallmans Group driver fem arenor för mat- och showupplevelser där fyra av arenorna erbjuder gruppens egna dinnershow-koncept Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent. Ballbreaker är ett modernt aktivitetscenter på Kungsholmen i Stockholm med tillhörande mat- och dryckesservering – se www.ballbreaker.se.

Prenumerera

Dokument & länkar