Moment Groups årsredovisning för 2017

Moment Groups årsredovisning för 2017 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig i digital version på bolagets hemsida och kan beställas i tryckt version genom mail till info@momentgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com,
0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver sex arenor i Norden där fem erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholm. Den sjätte arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras också de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. I mars 2018 öppnar de sin sjunde arena – Kungsportshuset i Göteborg. Läs mer på www.wallmansgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar