Monocl anställer Guy Bowman som Vice President Sales

Industriveteranen kommer att leda bolagets globala försäljning och amerikanska expansion

Monocl, bolaget bakom den globalt ledande plattformen för att identifiera och bygga affärsrelationer med experter inom life science, meddelar idag att den amerikanske säljchefen Guy Bowman har tillträtt i rollen som Vice President Sales.

Björn Carlsson, VD för Monocl, kommenterar: ”Vi tar ett stort kliv framåt som bolag i och med rekryteringen av Guy Bowman. Guy kommer att leda vår försäljningsorganisation och tillför med sin bakgrund en högst relevant kommersiell industrierfarenhet till bolaget. Han spelar en nyckelroll i vår aggressiva amerikanska expansion och i vår globala tillväxtstrategi. Jag har stora förhoppningar på Guys förmåga att leverera resultat samt på hans kapacitet att utöka och vidareutveckla vår befintliga försäljningsorganisation”.

Guy Bowman, VP Sales Monocl, adderar: ”Det är fantastiskt kul att bli en del av Monocl och få driva på den kraftiga tillväxt som bolaget har upplevt under de senaste åren. Med sin maskinlärande ryggrad erbjuder Monocls mjukvaruplattform ett överlägset tillvägagångsätt för att identifiera opinionsledare och vetenskapliga experter i en djupt fragmenterad marknad. Monocl adresserar effektivt det kritiska behovet för läkemedelsbolag och andra bolag i branschen att kontinuerligt etablera viktiga affärsrelationer med externa aktörer i så tidig fas som möjligt.”

Guy har mer än två decenniers erfarenhet från vertikaler såsom knowledge management, analytics samt professional services och har därigenom bidragit till utvecklingen av nya läkemedel och produkter i branschen. Guy kommer från ledande försäljningspositioner på Thomson Reuters och nu senast från Veeva Systems. En länk för direktkontakt återfinns här: https://www.linkedin.com/in/guybowman.

Om Monocl 
Monocl utvecklar en banbrytande mjukvaruplattform som ger användare möjlighet att söka, prioritera och etablera djupa affärsrelationer med experter inom life science. Plattformen innehåller miljontals dynamiska profiler med opinionsledare, läkare, vetenskapliga experter, prövningsledare och kunder. Varje profil är utformad för att erbjuda ett 360-graders perspektiv, vilket gör det möjligt att förstå relevant vetenskaplig och klinisk forskning, nyckelsamarbeten, affärsrelationer och mycket mer. För mer information, besök www.monocl.com.

Kontaktinformation 
Felix Jansson
E-mail: felix.jansson@monocl.com
Phone: +46 739 429 909
www.monocl.com

Prenumerera

Dokument & länkar