Platsannonserna sex procent färre än förra året

Sammanfattning februari 2012:

 • Monster Employment Index sjönk med sex procent sett över ett år i februari
 • På årsbasis ökade platsannonserna mest inom IT-branschen
 • Tillväxten inom forskning och utveckling som under fem månader i rad tidigare varit den starkaste av alla branscher, hamnade i februari på andra plats efter IT-branschen 
 • Management och konsultarbete, transport och logistik samt revision var de branscher där platsannonserna minskade mest jämfört med för ett år sedan
 • Platsannonserna var färre än för ett år sedan i alla regioner. Nedgången var mildast i Norra Sverige

Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige.

Under hela 2011 såg vi en årlig tillväxt av platsannonser, men de första månaderna under 2012 ser vi istället en trend med sjunkande antal platsannonser på årsbasis”, sade Carl Silverstolpe, managing director, Monster Scandinavia. “Men trots nedgångarna finns branscher med fortsatt starkt rekryteringsbehov. Bland annat IT och forskning och utveckling”.  

Feb 11 Mar 11 Apr 11 Maj 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Årlig tillväxt
163 161 167 170 161 149 146 149 148 150 158 143 154 -6%

Branscher i störst behov av arbetskraft
Branscher i minst behov av arbetskraft
Bransch Feb11 Feb 12 Årlig tillväxt% Bransch Feb11 Feb12 Årlig tillväxt%
IT 374 427 14% Sjukvård 159 139 -13%
Forskning och utveckling 186 211 13% Redovisning, revision, skatter 322 270 -16%
Utbildning 98 102 4% Transport, post och logistik 186 157 -16%
Bygg och anläggning 265 271 2% Jordbruk, fiske,. skogsbruk 180 152 -16%
Bank, finans, försäkring 139 139 0% Management och konsultarbete 260 216 -17%

Region

Region Feb11 Feb 12 Årlig tillväxt%
Norra Sverige 131 128 -2%
Östra Mellansverige 198 189 -5%
Sydsverige med Öarna 170 159 -6%
Västsverige 164 150 -9%

Årliga trender - Branscher: Platsannonserna ökade i fyra av 17 branscher.  

 • IT (14 procents tillväxt) var den bransch där platsannonserna ökade mest. Efterfrågan på arbetskraft i branschen gällde framför allt yrkeskategorin arbete som kräver teoretisk specialkompetens
 • Forskning och utveckling (13 procents tillväxt) förlorade sin förstaplats i tillväxtligan efter fem månader i topp 
 • Teknik (ned sju procent). Platsannonserna i branschen minskade jämfört med för ett år sedan, en skarp kontrast mot förra årets starka årliga ökningar.
 • Bank och finans, stod på nolltillväxt i februari och rekryteringsbehoven skiftade från yrkeskategorin arbete som kräver teoretisk specialkompetens mot arbete som kräver kortare högskoleutbildning.  
 • Management och konsultarbete (ned 17 procent) var den bransch där efterfrågan minskade mest sett över ett år.

Årliga trender - Yrkeskategorier: Platsannonserna minskade i åtta av nio yrkeskategorier i februari och en yrkeskategori registrerade nolltillväxt.  

 • Arbete som kräver teoretisk specialkompetens stod på nolltillväxt och var därmed den enda yrkeskategorin där inte efterfrågan minskade. Efterfrågan på yrkeskategorin ökade i IT-branschen, men minskade i branscher som teknik och redovisning
 • Hantverkare (ned en procent). Efterfrågan på yrkeskategorin minskade i februari till skillnad mot januari då efterfrågan på yrkeskategorin ökade med åtta procent
 • Arbete på chef och ledningsnivå (ned 20 procent).Detta var den yrkeskategorin på vilken efterfrågan sjönk mest. Antalet platsannonser minskade med ytterligare sex procent jämfört med förra månadens nedgång på 14 procent

Årliga trender - Regioner: Platsannonserna blev färre i samtliga regioner i februari.

 • Norra Sverige (ned två procent) var den region där efterfrågan försvagades minst. Platsannonserna minskade främst inom administration och försäljning.   
 • Västsverige (ned nio procent) var den region där efterfrågan på arbetskraft minskade mest. I januari ökade däremot platsannonserna i regionen med fyra procent.  

Internationella trender:

Monster Employment Index Europa ökade med tio procent sett över ett år i februari. Platsannonserna ökade med 28 procent i Tyskland, mest av alla länder i indexet. Nederländerna, Sverige, Belgien och Frankrike registrerade alla negativ årlig tillväxt i februari. Miljö. arkitektur och stadsplanering steg med 19 procent och var därmed den bransch som ökade mest i februari. Offentlig sektor och försvar sjönk med åtta procent. Andra branscher där platsannonserna också minskade var juridik samt management och konsultarbete.  För att erhålla en fullständig rapport över Monster Employment Index för februari 2012, för de sju europeiska länderna som indexet kartlägger, besök http://about-monster.com/employment/index/17. Data för mars 2012 släpps 10 april 2012. 

Bransch

Bransch Feb 11 Mar 11 Apr 11 Maj 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Årlig tillväxt
Revision, redovisning och skatter 322 362 336 358 318 275 249 255 251 260 273 255 270 -16%
Administration och organisation 202 190 191 191 180 165 174 183 172 174 192 182 193 -4%
Jordbruk, fiske och skogsbruk 180 180 174 169 159 140 142 148 129 136 143 134 152 -16%
Bank, försäkring och finans 139 146 145 136 141 127 121 132 124 122 142 126 139 0%
Bygg och anläggning 265 287 314 296 293 292 300 310 297 287 279 256 271 2%
Utbildning 98 92 97 113 115 109 105 102 102 106 112 102 102 4%
Teknik 301 319 342 323 308 305 300 310 307 317 312 299 281 -7%
Sjukvård, socialt arbete och omsorg 159 155 151 145 130 120 118 123 120 119 124 122 139 -13%
Turism 131 130 135 124 124 114 109 123 115 105 102 100 115 -12%
IT 374 396 407 390 383 360 337 362 392 416 435 415 427 14%
Management och konsultarbete 260 260 268 260 249 232 239 237 244 232 216 219 216 -17%
Marknadsföring, PR och media 82 77 76 77 76 68 74 68 69 74 82 72 81 -1%
Produktion, tillverkning, underhåll och reparation 192 187 191 193 176 167 171 189 179 178 162 155 177 -8%
Offentlig sektor och försvar 105 102 102 98 96 96 97 94 93 92 93 93 98 -7%
Forskning och utveckling 186 193 195 196 187 187 191 174 192 210 231 248 211 13%
Försäljning och detaljhandel 251 243 240 238 218 207 205 230 221 225 233 212 245 -2%
Transport, post och logistik 186 185 201 217 196 183 169 184 179 169 169 149 157 -16%

Yrkeskategori

Yrkeskategori Feb 11 Mar 11 Apr 11 Maj 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Årlig tillväxt
Arbete på chefs- och ledningsnivå 293 284 294 284 271 255 260 258 253 240 230 224 235 -20%
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (ingenjörer, läkare, matematiker, lärare etc) 182 175 192 216 214 195 187 173 175 188 201 178 182 0%
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning (tekniker etc) 127 127 125 122 112 105 104 114 108 110 119 109 123 -3%
Kontors- och kundservicearbeten 166 157 160 176 161 140 140 139 154 178 166 159 146 -12%
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 201 194 203 185 172 167 165 186 176 164 176 164 187 -7%
Arbete inom jordbruk och fiske 136 134 131 125 118 108 104 109 102 105 108 107 120 -12%
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 266 279 306 287 285 282 280 302 290 285 271 248 263 -1%
Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m 185 184 193 202 176 171 172 186 176 158 151 137 152 -18%
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 164 160 175 174 160 164 158 163 155 157 151 134 147 -10%

Region

Region Feb 11 Mar 11 Apr 11 Maj 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Årlig tillväxt
Norra Sverige (Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland) 131 131 144 144 130 123 123 123 119 120 121 120 128 -2%
Östra Mellansverige (Östra Mellansverige, Stockholm) 198 199 208 209 198 182 175 186 184 185 197 173 189 -5%
Sydsverige Med Öarna (Sydsverige, Småland Med Öarna) 170 164 173 177 158 151 147 152 145 144 156 139 159 -6%
Västsverige (Västsverige) 164 154 163 160 158 148 150 156 148 160 157 143 150 -9%

Monster Employment för mars 2012 släpps 10 april 2012.

Om Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) är moderbolaget till Monster®, det ledande, globala verktyget för karriärplanering och rekrytering på Internet sedan över ett decennium. Monster har som mål att sammanföra människor för att utveckla deras liv. Monster har lokal representation på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien och arbetar genom att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande på alla nivåer och genom att erbjuda personlig karriärcoachning till kandidater världen över. Monster erbjuder annonsörerna stora, väldefinierade målgrupper genom webbplatser och webbtjänster. Monster Worldwide är medlem av S&P 500 Index. För mer information om Monsters produkter och tjänster, besök www.monster.com. Mer information om Monster Worldwide finns på http://about-monster.com

Special Note: Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Except for historical information contained herein, the statements made in this release constitute forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Such forward-looking statements involve certain risks and uncertainties, including statements regarding Monster Worldwide, Inc.'s strategic direction, prospects and future results. Certain factors, including factors outside of Monster Worldwide's control, may cause actual results to differ materially from those contained in the forward- looking statements, including economic and other conditions in the markets in which Monster Worldwide operates, risks associated with acquisitions, competition, seasonality and the other risks discussed in Monster Worldwide's Form 10-K/A and other filings made with the Securities and Exchange Commissio803n, which discussions are incorporated in this release by reference.

För mer information, kontakta:

Carl Silverstolpe,

Managing Director Monster Scandinavia

+46 703 42 0320

Carl.silverstolpe@monster.se

Taggar:

Om oss

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) är moderbolaget till Monster®, det ledande, globala verktyget för karriärplanering och rekrytering på Internet sedan över ett decennium. Monster har som mål att sammanföra människor för att utveckla deras liv. Monster har lokal representation på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien och arbetar genom att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande på alla nivåer och genom att erbjuda personlig karriärcoachning till kandidater världen över. Monster erbjuder annonsörerna stora, väldefinierade målgrupper genom webbplatser och webbtjänster. Monster Worldwide är medlem av S&P 500 Index. För mer information om Monsters produkter och tjänster, besök www.monster.se. Mer information om Monster Worldwide finns på http://about-monster.com

Dokument & länkar