Mora centrumutveckling Fridhemsplan

  •     Vatten och avlopp kommer att bytas mellan Fridhemsgatan 6 och Fridhemsgatan 15
  •     Kyrkogatan får ny stenbeläggning delen Fridhemsgatan-Hantverkaregatan
  •     Nya infarter till parkeringen samt en toalettbyggnad byggs på Fridhemsplans parkering
  •     Nya busshållplatser byggs längs Fridhemsgatan

Fridhemsgatan, Kyrkogatan och Fridhemsplan kommer under perioder vara helt eller delvis avstängda.

Kontaktpersoner:

Mora kommun, tekniska förvaltningen, Anders Sisell, 0250-262 20
Peab Anläggning AB, Per Erik Bogg, 073-333 91 63

Dokument & länkar