Mora kommun placerar i etiska fonder

P4 Dalarna hade under onsdagen ett nyhetsinslag där man rapporterade att Mora Kommun placerar pengar i oljebolag. Mora kommun följer dock sin etiska policy och lever upp till kraven i EU-kommissionens borgmästaravtal om minskade koldioxidutsläpp, som kommunen har skrivit på.

Mora kommun förvaltar långsiktigt kapital i en fond för framtida pensions­utbetalningar. Placeringarna utgår från kommunens placeringspolicy, som anger riskbegränsningar och restriktioner. Dessa innefattar bland annat företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar eller konventioner inom miljöområdet.

Kommunens totala pensionsfond uppgår för närvarande till 140 miljoner kronor om omfattar 13 fonder. Tre av dessa har en mindre andel oljebolag i sin fondportfölj, men redovisas likväl som hållbara fonder och följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Totalt rör det sig om cirka en miljon kronor, det vill säga mindre än en procent av det totala innehavet.

– Alla våra fonder är etiska och har miljömål, jag räknar med att vi inom kort kommer att fatta beslut om att helt övergå till fossiloberoende och förnyelsebara kapitalplaceringar, säger kommunalråd Anna Hed (C).

Media

Media

Dokument & länkar