Frogleap anordnar Demo Day för investerare

Ett 6 månaders accelerationsprogram för entreprenörer avslutas idag med en Demo Day där fem utvalda företag ges tillfälle att presenterar sin affär för initierade investerare.

Frogleap har sedan starten i maj 2015 valt ut entreprenörer för ett acceleratorprogram med fokus på digital hälsa. Idag, den 28 januari, är det dags för företagen att presentera sig för investerare med syfte att attrahera finansiering för fortsatt utveckling. Programmet är en del av TWIST Digital, ett EU-finansierat program där entreprenörerna haft tillgång till experter, mentorer och även kontakter i systerhubbarna i Rom, Warszawa och Lille.

Demo Day kommer att hållas i Stockholm på Moretime Campus, Drottninggatan 95 A, inför investerare, experter och mentorer. Företagen som presenterar är:

- Meloq
- MediCheck
- Timesulin
- Pilloxa
- BellPal

Evenemanget webbsänds för att nå de intressenter som inte har möjlighet att närvara på plats.

Frogleaps program inom Digital Hälsa
Syftet med Frogleap är att ge plats för entreprenörer med nya idéer för att ytterligare få fart på de pågående förändringar inom hela värdfärdssektorn. Målet är att underlätta för start-ups att lyckas etablera sig i branschen både i Sverige men framför allt internationellt. Utmaningen ligger i att erbjuda ett fungerande forum för idéer, fonder och kompetens inom digital hälsa i Stockholm och i Sverige. Frogleap har rätt förutsättningar tack vare Moretime Campus, mentorer och experter samt kontakter i Europa. Deltagande företag guidas och coachas genom ett antal stationer med syftet att bli ”investeringbara”.

”E-hälsa är den första sektorn vi ger oss in i och vi kommer med tiden ge utrymme för många fler”, säger Lars Iversen, VD Frogleap.

Kontakt vid frågor:

Lars Iversen, VD Frogleap
Telefon: +46 73 330 03 63

E-post: lars.iversen@frogleap.se
Hemsida: frogleap.se

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10

E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget
Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Inkubatorn Frogleap drivs i ett separat bolag där Moretime äger 50% och Springfellow, som är en del av italienska META Group som är specialiserade på storskaliga innovationsprojekt inom EU, äger 50%. Läs mer på frogleap.se

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Prenumerera

Dokument & länkar