Marknadsmeddelande 18/16 – Korrigerad information om nyemission i Moretime

I den tidigare versionen hade förhållandet felaktigt angivits till 1:1 a 0,90 SEK. Det korrekta är 1:10 a 0,90 SEK.

Sista dag för handel i bolagets aktie (MORE) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 20 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 21 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är den 22 januari 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Moretime under perioden 23 maj -3 juni 2016.

Emissionskursen är 0,90 SEK per unit (1:10 a 0,90 SEK).

Teckning av units ska ske från och med den 26 januari 2016 till och med den 9 februari 2016.

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 26 januari 2016 och den 5 februari 2016. Handel med betalda tecknade units kommer att äga rum mellan den 26 januari 2016 till dess att emissionens är registerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsoptionen:

Lösenpriset för teckningsoptionen är 80 % av den volymvägda kursen baserat på tjugo dagar före lösenperioden. Teckningskursen ska inte understiga 1 SEK och inte överstiga 2,50 SEK per aktie.

Ytterligare information om teckningsoptionen kommer vid senare tillfälle.

Information om uniträtten:

Kortnamn: MORE UR
ISIN-kod: SE0007955224
Orderboks-ID: 118433
Första handelsdag: Den 26 januari 2016
Sista handelsdag: Den 5 februari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: MORE BTU
ISIN-kod: SE0007955232
Orderboks-ID: 118432
Handelsperiod: Den 26 januari 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 20 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.