Samarbets- och licensavtal med LegalWorks

För att fokusera Moretimes resurser på verksamhet som stödjer Moretimes digitala strategi har Moretime ingått ett samarbets- och licensavtal med LegalWorks avseende den verksamhet som tidigare bedrivits av Moretime genom konceptet Corporate Legal Services. Detta koncept omfattar juridiska konsulttjänster för stora företag, vilket inte utgör kärnverksamhet för Moretime. Avtalet ger LegalWorks, som ägs av de tidigare anställda Ulf Lindén och Leif Frykman, rätten att nyttja resurser som används för verksamheten samtidigt som LegalWorks ska svara för kompetensförsörjning avseende juridiska tjänster inom Moretimes ekosystem.

LegalWorks kommer att bedriva sin verksamhet i Moretimes lokaler på Drottninggatan. Moretime kommer att fortsätta utvecklingen av juridikerbjudanden mot mindre företag genom att expandera Lawline.

Avtalet ger Moretime möjlighet att ta del av den investering som gjorts i konceptet samtidigt som risken och investeringsbehovet minskar betydligt. Avtalet beräknas vara värt ca 0,7 MSEK per år på resultatnivå.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Prenumerera

Dokument & länkar