Utdelning på Moretime Financial Services AB:s Preferensaktier

Styrelsen i Moretime Financial Services AB (publ) har beslutat att bolaget lämnar
utdelning på Preferensaktie för tredje kvartalet 2015. Utdelning lämnas med
1,50 kr per Preferensaktie.

Avstämningsdag var den 13 november 2015.
Utbetalningsdag är den 18 november 2015.

Moretime Professional Services AB (publ) äger 98,5 % av kapitalet och 99,8 % av rösterna i Moretime Financial Services AB (publ).

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10

E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget
Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Dokument & länkar