Utfallet i Moretime Professional Services AB:s (publ) förvärv av samtliga aktier i MDS Digital Solutions AB

Tiden för accept av Moretime Professional Services AB:s (publ) (”Moretime”) erbjudande om förvärv av aktier i MDS Digital Solutions AB (”MDS”) upphörde per den 20 januari 2016. Det har kommit in accepter uppgående till ca 97 % av samtliga aktier i MDS. Det är 1 283 206 aktier som är föremål för förvärvet och tillsammans med de övriga 1 921 041 aktierna som sedan tidigare förvärvats av Moretime genom kvittningsemission uppgår de totalt till ca 97 % av aktierna i MDS.

Varefter registrering har skett hos Bolagsverket kommer Moretime publicera ett nytt pressmeddelande innehållande bl.a. tidpunkt för när aktierna kommer levereras till alla som accepterat erbjudandet.

Beslut om tvångsinlösen av resterande aktier i MDS ska ske eller inte kommer fattas senare av styrelsen i Moretime.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget
Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Prenumerera

Dokument & länkar