Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

I samband med att Motion Display publicerade sin 9-månaders rapport meddelades marknaden att en företrädesemission om 5 MSEK kommer att genomföras. Reaktionen på börsen blev positiv och aktien steg.

Det har nu gått ungefär ett och ett halvt år sedan vi noterade Motion Display på Aktietorget. Som ni alla kunnat konstatera har aktien haft en allt annat än positiv utveckling. Detta även beaktande den senaste tidens relativt kraftiga förbättring. De volymer som handlas är mycket små och kursen har sjunkit till en nivå som för tanken till ett krisbolag. Men är Motion Display ett krisbolag? Vi som är aktiva i bolagets styrelse och ledning tycker inte det! Tvärtom är det vår bestämda uppfattning att bolaget definitivt är på rätt väg. Det finns många skäl till detta:

Resultatutvecklingen:
Våra kvartalsresultat utvecklas positivt. I själva verket tyder den trend vi ser i nedanstående diagram på att vi nu närmar oss ett positivt resultat och kassaflöde. I den nyligen publicerade kvartalsrapporten kommenterar styrelsen detta och den aviserade emissionen på följande sätt:

”Baserat på en tilltro till att den ökande orderingången inte är tillfällig är det styrelsens uppfattning att det är rimligt att anta att detta kapitaltillskott skall räcka för att bolaget skall kunna bli kassaflödespositivt.”

(se tabell i bifogad pdf)
* Resultat före avskrivningar och exkl. aktiveringar och bidrag.

USA-marknaden välkomnar det genombrott vi gjort inom ”In-store-marketing”
I juni förra året engagerade vi Jakob Nilsson som ansvarig för bolagets lansering i USA. Jakob har arbetat med material för marknadsföring i butik i mer än 20 år och har under denna tid varit stationerad i Bentonville, Arkansas, som är Wal-Marts hemmabas. I USA är konkurrensen stenhård inom detaljhandeln. Man söker ständigt nya sätt att bli mer effektiv. I denna miljö har våra produkter tagits emot med stor entusiasm. Med bara en person engagerad på heltid och två provisionssäljare på plats har USA snabbt blivit vår viktigaste marknad. Detta är huvudskälet till att vi hittills i år ökat försäljningen med 74 % jämfört med förra året. Vi ser enorma möjligheter för våra produkter och planerar nu för en förstärkning av resurserna kring vår USA-satsning. Vi är alla övertygade om att USA kommer att fortsätta växa snabbt eller mycket snabbt.

Nya produkter och ny teknik har öppnat nya möjligheter
Motion Display har fortsatt sin stora satsning på att vidareutveckla teknik och produkter. Under den senaste tiden har stora framsteg gjorts:

-   Vi har lanserat en s.k. ”flagga” som kan sticka ut i gången och blinka från båda håll

-   Vi har kunnat dubbla batterilivslängden

-   Vi har byggt in en realtidsklocka som t.ex. gör det möjligt att i förväg aktivera kampanjer

-   Vi har byggt in s.k. NFC som gör det möjligt att kommunicera trådlöst med våra displayer

Sammantaget innebär detta att vi byggt ytterligare barriärer mot eventuella framtida konkurrenter och kraftigt ökat användningsområdena för våra produkter.

Inbjudan till informationsmöte i Uppsala den 25 november kl 17 00
Det är vår förhoppning att våra aktieägare skall vilja delta i den stundande emissionen. Erik Danielsson, grundare och styrelseordförande, Anders Lundmark och andra större ägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande ca 3 MSEK, vilket utgör ca 60 % av emissionen. För att ge ett så bra underlag som möjligt för beslut kommer vi att publicera ett uppdaterat memorandum på vår hemsida och inbjuda till informationsmöte på bolagets kontor i Uppsala onsdagen den 25 november kl 17 00. Anmäl dig senast tisdagen den 24 november genom att skicka ett mail till info@motiondisplay.com eller posta ett brev till Motion Display, ”Informationsmöte”, Salagatan 16A, 753 30 Uppsala.

Välkomna!

Bästa hälsningar

Anna Engholm
VD

Tfn: 0709-79 35 04
E-post: anna.engholm@motiondisplay.com

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar