Marknadsmeddelande 181/15 – Information om företrädesemission i Motion Display Scandinavia AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (MODI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 11 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 november 2015.

Avstämningsdagen är den 13 november 2015.

För en (1) befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till priset 3,68 SEK. (3:20 á 3,68 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 17 november 2015 till och med den 27 november 2015.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 17 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 17 november 2015 till och med den 1 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: MODI TR

ISIN-kod: SE0007730494
Orderboks-ID: 115384
Första handelsdag: Den 17 november 2015
Sista handelsdag: Den 27 november 2015
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MODI BTA

ISIN-kod: SE0007730502
Orderboks-ID: 115385

Handelsperiod: Den 17 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket.
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 9 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.