Motion Display får rekordorder värd 14 MSEK

Framgångarna för Motion Display i USA fortsätter och bolaget har fått en ny rekordorder. Orderns storlek uppgår till 14 MSEK.

En ledande dryckesleverantör har skrivit en order värd 14 MSEK. Leverans kommer att ske under perioden december 2017 till mars 2018 med merparten under första kvartalet 2018.

“Våra produkter blir alltmer etablerade på den amerikanska marknaden och är därmed i ökande grad ett alternativ till traditionell marknadsföring i butik. Det blir alltmer naturligt för kunderna att ha med Motion Display som en del av de enorma budgetar som årligen allokeras för marknadsföring. Vi ser också allt oftare att kunder flyttar över resurser som redan avsatts för annan teknik till förmån för Motion Display. Så var det också i detta fall. Orsaken är helt enkelt att omfattande dokumentation tillsammans med kunders egna erfarenheter och analyser klart bevisar att våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt ökar såväl produktens synlighet som försäljning.”, säger Jakob Nilsson, chef för Motion Display USA.

Anna Engholm, VD på Motion Display tillägger: “Framgångarna i USA fortsätter. Inte minst inom dryckessegmentet. Denna order har föregåtts av omfattande studier där man nogsamt utvärderat nyttan med våra produkter. Återigen bekräftas att vår produkt tillför en unik ny möjlighet att synas på hyllan och fånga kundernas uppmärksamhet där 70 % av köpbesluten tas.”

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Denna information är sådan information som Motion Display Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017.

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar