Motion Display förlänger teckningstiden till den 4 april

Motion Display Scandinavia AB har fått kännedom om att  privatinvesterare på grund av teknikaliteter i nyemissionsupplägget inte kunnat använda sina investeringssparkonton, eller använda investeringsavdraget, för att teckna bolagets aktier. Styrelsen har därför beslutat att inför listningen på AktieTorget förlänga teckningstiden till och med fredagen den 4 april 2014. Ny första handelsdag är planerad till den 22 april.

För att korta ned tiden mellan teckning och tilldelning hade Motion Display föreslagits ett upplägg där huvudägaren vederlagsfritt lånar ut aktier under tilldelningsperioden. Syftet var att säkerställa att tecknade aktier skulle finnas i nyblivna aktieägares händer på första handelsdag. Tanken var god men tekniskt så har upplägget missgynnat privatinvesterare med investeringssparkonton.

­– Vi har fått flera samtal från olika privatinvesterare med investeringssparkonton på Avanza som fått besked om att de inte kunnat teckna våra aktier på grund av att aktierna inte är nyemitterade utan inlånade. Detta är mycket olyckligt och vi förlänger därför teckningstiden, säger Anna Engholm, VD på Motion Display.

– Aktieinlåningen har dessutom gjort att investeringsavdraget, som tillåter att privatpersoner kan dra av hälften av betalningen för aktierna, upp till 650 000 kronor, mot inkomstslaget kapital, inte kan utnyttjas. Vi måste helt enkelt göra om och göra rätt för att värna om våra privata investerare, avslutar Anna Engholm.

Den förlängda teckningstiden ger tid att delta i emissionen för de som vill utnyttja reglerna för investeraravdrag. Teknikaliteterna har lösts genom att Motion Display i tillägg till memorandumet lagt till information om hur man ska gå tillväga för att direkt teckna nyemitterade aktier och då använda Anmälningssedel 2.

Ladda ned Memorandumet http://www.motiondisplay.com/docs/Memorandum_Motion%20Display.pdf

Teckna Dig för aktier http://www.motiondisplay.com/docs/Motion_Display_Anmalningssedel_27_mars.pdf

Teckna Dig för aktier med investeringsavdrag (Anmälningssedel 2) http://www.motiondisplay.com/docs/Motion_Display_Anmalningssedel_2.pdf
Ladda ned Tilläggsmemorandumet http://www.motiondisplay.com/docs/Tillaggsmemorandum_Motion_Display_Scandinavia_AB_27_mars.pdf


För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB 46 (0) 709 79 35 04

Motion Display med huvudkontor i Uppsala erbjuder nya lösningar för marknadsföring i butik, även kallat ”In-Store Marketing”. Bolaget grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB (publ) och grundare av bland annat Scandinavian Biogas Fuels AB och det börsnoterade bolaget Pricer AB (publ), världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Label). www.motiondisplay.com.

Taggar:

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.