Sista dag för handel med BTA

Företrädesemissionen genomfördes planenligt under december 2015. Registrering av emissionen skedde den 23 december 2015.

Med anledning av pressmeddelande den 21 januari följer här ett förtydligande avseende BTA:ns avnotering: Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 27 januari 2016 och avstämningsdagen är den 29 januari 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier den 1 februari 2016.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 727 678,14 kronor fördelat på 10 395 402 aktier.

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com.

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar