Dyrare att äga bil 2013 visar Motormännens kalkyl

Det blir i snitt fyra procent dyrare att äga bil det kommande året. Det visar Motormännens årliga kalkyl över driftskostnaderna för bilägandet. Kostnaderna ökar oavsett om man äger en bensinbil eller dieselbil. Det som blir dyrare är bland annat service, fordonsskatt, men även parkeringsavgifterna blir högre i flera kommuner. Många bilar som tidigare har haft skattebefrielse av miljöhänsyn blir av med detta 2013. Däremot blir kostnaderna för eventuell låneränta 2013 lägre i vår kalkyl.  

– Vill man som privatperson hålla nere sina utgifter för bilen så bör man se över kostnader som service och försäkring. Kostnaden på service kan till och med skilja mellan två märkesverkstäder av samma märke. Vill man inte serva på en märkesverkstad så finns det många andra verkstäder och verkstadskedjor som både ger bra kvalitet och garantier för sitt jobb. En annan stor fast kostnad är försäkringen och den kan vara lönsam att kontrollera emellanåt, säger Tommy Sundberg, tekniker på Motormännen.

Bilkostnadskalkylen för 2013 visar små förändringar av de rörliga och fasta kostnaderna, men något dyrare blir det, c:a fyra procent. Bilkostnadskalkylen ska ses som en hjälp inte minst när man vill jämföra den egna bilens kostnader med andra transportmedel.

– Självklart är det dyrare att äga och använda en ny stor dyr bil än en liten gammal bil. Men man får inte stirra sig helt blind på priset. En ny bil är nästan alltid säkrare, den drar mindre bränsle och på så sätt är den bättre för miljön än en gammal bil, säger Tommy Sundberg.

De bilar som är dyra i inköp är nästan alltid också dyra att äga. Stora bilar som drar mycket bränsle är absolut dyrast. De billigaste bilarna har en kostnad på dryga 20 kronor milen medan de dyraste bilarna kan ha en kostnad på nästan 80 kronor milen.

– Det är naturligtvis svårt att ge en exakt kostnad på bilägandet. Metoden vi har använt är att alla utgifter har fått ett snittpris, därefter har vi slagit ihop de summorna och det blir priset för ett års bilägande. Det går sedan bryta ner på en kostnad per mil, avslutar Tommy Sundberg,

Bilagor
Kalkylblad för bensinbil
Kalkylblad för dieselbil


För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Tommy Sundberg, tekniker, tommy.sundbergr@motormannen.se
08-690 38 41

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se

Prenumerera

Citat

– Vill man som privatperson hålla nere sina utgifter för bilen så bör man se över kostnader som service och försäkring. Kostnaden på service kan till och med skilja mellan två märkesverkstäder av samma märke. Vill man inte serva på en märkesverkstad så finns det många andra verkstäder och verkstadskedjor som både ger bra kvalitet och garantier för sitt jobb. En annan stor fast kostnad är försäkringen och den kan vara lönsam att kontrollera emellanåt.
Tommy Sundberg, tekniker på Motormännen
– Självklart är det dyrare att äga och använda en ny stor dyr bil än en liten gammal bil. Men man får inte stirra sig helt blind på priset. En ny bil är nästan alltid säkrare, den drar mindre bränsle och på så sätt är den bättre för miljön än en gammal bil.
Tommy Sundberg, tekniker på Motormännen
– Det är naturligtvis svårt att ge en exakt kostnad på bilägandet. Metoden vi har använt är att alla utgifter har fått ett snittpris, därefter har vi slagit ihop de summorna och det blir priset för ett års bilägande. Det går sedan bryta ner på en kostnad per mil.
Tommy Sundberg, tekniker på Motormännen